Brugsbetingelser Persondatapolitik Udviklerbetingelser Anti-spam-politik

Brugsvilkår

Senest opdateret: 31. juli 2013
Velkommen til Webs (tidligere kaldet Freewebs)

De tjenester, der tilbydes af Vistaprint Netherlands B.V., som er tilknyttet Webs ("Webs" eller "os" eller "vi" eller "vores") omfatter hjemmesiderne https://www.webs.com og https://www.freewebs.com samt alle tilknyttede hjemmesider, værktøjsbjælker, widgets eller øvrige distributionskanaler, som vi til enhver tid driver (under et kaldet "siderne") og alle andre funktioner, alt andet indhold og alle andre tjenester og applikationer, der til enhver tid udbydes af os eller tredjepartsleverandører (under et kaldet "tjenesterne").

Denne aftale ("brugsvilkårene" eller "aftalen") angiver juridisk bindende vilkår for din brug af tjenesterne. Ved at bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af disse brugsvilkår, uanset hvorvidt du er "hjemmesideudvikler" (hvilket betyder, at du har registreret dig som bruger af vores værktøjer for at bygge en hjemmeside ("hjemmeside))", et "medlem" (hvilket betyder, at du har registreret dig på en af de hjemmesider, der hostes af siden), en "besøgende" (hvilket betyder, at du besøger siderne eller en hostet hjemmeside), eller en "applikationsudvikler" (hvilket betyder, at du er blevet godkendt til at opbygge eller anvende din applikation eller andet, som modtager data (en "applikation") på siderne). Termen "bruger" henviser til en besøgende eller et medlem eller en hjemmesideudvikler. Ved at søge eller registrere sig på, oprette eller bruge en hjemmeside, applikation eller tjeneste på siderne, accepterer du disse brugsvilkår, og disse brugsvilkår sammen med eventuelle øvrige retningslinjer, som vi til enhver tid måtte opslå, såsom vores persondatapolitik og vilkår for udviklere af applikationer (under et kaldet "retningslinjerne") er gældende for din brug af tjenesterne. Hvis du ikke er enig i disse brugsvilkår eller nogen af retningslinjerne, skal du omgående ophøre med at bruge tjenesterne.

Du erklærer, at du er fuldt ud i stand og kompetent til at acceptere og påtage dig disse vilkår, betingelser, forpligtelser, erklæringer og garantier, der er anført i disse brugsvilkår. Hvis du bruger eller udvikler en hjemmeside eller en applikation på eller via siderne som repræsentant for en virksomhed eller en juridisk enhed, (i) erklærer du, at du er bemyndiget til at indgå denne aftale på vegne af virksomheden eller enheden, og (ii) accepterer du, at ordene "du" og "din" i denne aftale henviser til din virksomhed eller juridiske enhed.

1. Berettigelse

Brug af og medlemskab af tjenesterne er ugyldigt på steder, hvor dette er forbudt. Ved at bruge tjenesterne erklærer og garanterer du, at (a) alle registreringsoplysninger, du indsender, er sande og nøjagtige, (b) du vil opretholde nøjagtigheden af sådanne oplysninger, (c) du er 13 år eller derover, og (d) din brug af tjenesterne er ikke i strid med gældende love eller bestemmelser. Din konto og (evt.) hjemmeside kan slettes, og dit medlemskab kan blive bragt til ophør uden varsel, hvis vi har mistanke om, at du er under 13 år.

2. Password

Når du bliver medlem eller registrerer dig som hjemmesideudvikler, vil du også blive bedt om at vælge et password til din konto. Du alene er ansvarlig for at opretholde fortrolighed omkring dit password og er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der sker på din konto. Du accepterer ikke at bruge en anden brugers konto, brugernavn eller password på noget tidspunkt eller at offentliggøre dit password over for en tredjepart eller at gøre noget andet, der kan bringe din kontos sikkerhed i fare. Du accepterer straks at meddele os om enhver form for uberettiget brug af dit password eller din konto eller ethvert sikkerhedsbrud, og du accepterer, at vi forbeholder os ret til at anlægge sag mod personer, der misbruger konti og medlemskaber på siderne.

3. Gebyrer

Vores skabelon til opbygning og hosting af hjemmesider tilbydes gratis til dig. Vores gratisløsning er baseret på annoncering. Du har også mulighed for at opgradere din konto og købe yderligere premium-tjenester og funktioner, der til enhver tid måtte blive stillet til rådighed af os, applikationer, vores tilknyttede virksomheder eller forretningspartnere. Når du gør dette, vil sælgeren af disse tjenester og den part, du kontraherer med, være Vistaprint Netherlands B.V. Se afsnit 11-16 nedenfor for nærmere vilkår vedrørende vores betalingstjenester og betalingsvilkår.

4. Kontrol af hjemmesideindhold og brugerdata

Du kontrollerer de hjemmesider, du skaber ved brug af vores tjenester, og Webs gør intet krav på ejerskab til tekst, filer, billeder, fotos, videoer, lyde, musik, kommentarer, anbefalinger, forummer, registreringer, logoer, varemærker, opslag, beskeder, tags, ret til værker med angivelse af ophavsmand eller anden oprindelse, der tilføjes eller sendes med noget af det foranstående (under et kaldet "indhold") opslået af dig eller af besøgende eller medlemmer på vores hjemmesider. Derfor påtager Webs sig intet ansvar for noget indhold, der befinder sig på din hjemmeside, og Webs har ingen forpligtelse til at overvåge et sådant indhold eller din hjemmeside. Du er derfor ansvarlig for at fjerne alt sådant indhold, der er i strid med disse brugsvilkår, og sikre overensstemmelse med disse brugsvilkår.

Ved at besøge eller blive medlem af en hjemmeside, der er lavet ved brug af vores tjenester, accepterer du, at hjemmesideudvikleren og dennes bemyndigede repræsentanter og administratorer samt en applikationsudvikler, hvis applikationer kører på den pågældende hjemmeside, får adgang til det indhold og de oplysninger, du afgiver i forbindelse med registreringsprocessen (herunder din e-mailadresse) og andre former for interaktion med hjemmesiden. På samme måde, ved at tilføje eller bruge en applikation eller en tjeneste, der leveres af en af vores tilknyttede virksomheder eller forretningspartnere, accepterer du, at den pågældende applikationsudvikler, tilknyttede virksomhed eller forretningspartner og deres bemyndigede repræsentanter får adgang til de oplysninger, du afgiver ved din interaktion med den pågældende applikation eller tjeneste. Vi stiller krav om, at hjemmesideudviklere, applikationsudviklere, tilknyttede virksomheder og forretningspartnere respekterer dine privatlivsindstillinger og vores persondatapolitik, men din aftale med den pågældende hjemmeside, applikation, tilknyttede virksomhed eller forretningspartner kontrollerer, hvordan de kan bruge det indhold og de oplysninger, der deles med dem. Sørg for, at du har forstået hjemmesidens, applikationens eller tjenestens privatlivsindstillinger, vilkår og datapolitikker, før du interagerer dermed. Bemærk at Webs ikke kan garantere, at sådanne tredjeparter vil overholde deres kontraktmæssige krav, og Webs påtager sig ingen forpligtelse og intet ansvar for tredjeparters handlinger eller for at håndhæve eventuelle aftaler, som sådanne tredjeparter måtte indgå med dig eller os.

Som hjemmesideudvikler vil du og dine bemyndigede repræsentanter og administratorer have adgang til e-mailadresser tilhørende medlemmer på din hjemmeside samt oplysninger, indhold og data, der afgives eller indsamles i forbindelse med deres registrering og brug af din hjemmeside ("hjemmesidens medlemsoplysninger"). Webs kan også give dig adgang til visse typer af besøgsdata, som vi indsamler som en del af vores tjenester (under et sammen med hjemmesidens medlemsoplysninger og øvrige oplysninger, du indsamler, kaldet "brugerdata"). Du accepterer at have en persondatapolitik eller tilsvarende, som gør det klart over for dine besøgende og medlemmer, hvilke brugerdata, du vil bruge, og hvordan du vil bruge, vise og dele disse data. Du accepterer endvidere, at i forholdet mellem dig og Webs, med forbehold for denne aftale og hver enkelt brugers rettigheder, (i) ejer Webs alle rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder, i og til de brugerdata, der indsamles af os, og (ii) ejer du alle rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder, i og til de brugerdata, der indsamles af dig. Uanset foranstående og for at Webs kan drive din hjemmeside på siderne, tildeler du herved Webs en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, bestandig, uigenkaldelig, overdragelig, sublicenserbar, fuldt betalt, royalty-fri ret og licens til (i) at bruge, reproducere, opbevare, modificere, skabe afledte værker af, distribuere, fremføre og vise brugeroplysningerne offentligt på eller via siderne og i alle nuværende og fremtidige medier, hvor tjenesterne distribueres, (ii) at bruge og fremlægge brugerdata og tilhørende parametre på en samlet eller ikke personligt identificerbar måde (herunder til brug i målrettet annoncering på en ikke personligt identificerbar måde via og i forbindelse med siderne), og (ii) at bruge brugerdata til andre formål, der er tilladt i henhold til Webs' persondatapolitik.

5. Din forpligtelse til at beskytte brugerdata

Hvis du indsamler eller har fået adgang til brugerdata, accepterer du herved ikke at bruge, vise eller dele brugerdata på en måde, der er uoverensstemmende med brugerens indstillinger vedrørende databeskyttelse, vores brugsvilkår og retningslinjer og alle gældende love og bestemmelser. Du accepterer herved endvidere, at din brug og fremlæggelse af brugerdata i rimelig grad skal beskytte hver enkelt brugers rettigheder, og du skal under ingen omstændigheder overholde standarder for databeskyttelse og fortrolighed i forbindelse med brugen og fremlæggelsen af brugerdata, der er mindre restriktive end de standarder, der er anført i vores persondatapolitik. Du accepterer omgående at slette alle brugerdata (i) vedrørende enhver bruger, som deautoriserer, afbryder eller på anden måde adskiller dig fra din hjemmeside, applikation eller tjeneste, (ii) hvis vi sætter din hjemmeside, applikation eller tjeneste ud af funktion, eller (iii) ved anmodning fra os eller brugeren. Webs er ikke forpligtet til at opbevare backup af brugedata på siderne, når hjemmesiden eller brugerdataene er slettet. Webs giver ingen garanti for, at brugerdata vil blive opbevaret sikkert på siderne. For at være på den sikre side, bør du foretage en uafhængig backup af brugerdata i det omfang, dette er tilladt heri og i henhold til gældende love og bestemmelser. Du anerkender, at Webs kan opsige enhver brugers konto (herunder medlemmer af din(e) hjemmeside(r) eller brugere af din applikation) i henhold til denne aftale.

6. Ejendomsrettigheder til indhold

Ved at vise eller offentliggøre ("opslå") indhold på eller via tjenesterne tildeler du herved Webs en begrænset licens til at bruge, modificere, fremføre offentligt, vise offentligt, offentliggøre, reproducere, distribuere, opremse oplysninger vedrørende, redigere, oversætte og skabe afledte værker af et sådant indhold, helt eller delvist og i enhver form på ethvert medie eller i enhver teknologi, uanset hvorvidt denne p.t. kendes eller efterfølgende udvikles til brug alene i forbindelse med tjenesterne.

Uden denne licens er Webs ikke i stand til at levere tjenesterne. Den licens, du tildeler Webs, er ikke-eksklusiv (hvilket betyder, at du frit kan licensere dit indhold til enhver anden ud over Webs), fuldt betalt og royaltyfri (hvilket betyder, at Webs ikke skal betale dig for brugen af tjenesterne, for så vidt angår det indhold, du opslår), overdragelig og sublicenserbar (således at Webs er i stand til at bruge sine tilknyttede virksomheder og underleverandører såsom leverancenetværk vedrørende internetindhold til at levere tjenesterne) og verdensomspændende (fordi internettet og tjenesterne har et globalt omfang). Medmindre du har delt dit indhold med andre, og de ikke har slettet det, vil denne licens ophøre på det tidspunkt, du fjerner indholdet fra tjenesterne, men du forstår og accepterer, at dit indhold fortsat kan blive vist på siderne eller hjemmesiderne efter du fjerner det fra tjenesterne, idet en del af dit indhold kan forblive på sider, der er gemt i tredjeparters cache-hukommelse, inkorporeret i RSS-feeds, brugerprofiler eller andre funktioner, eller arkiveret på servere. Derudover, når du opslår indhold eller oplysninger ved brug af indstillingerne "alle" eller "offentlig", betyder det, at alle, herunder personer uden for siderne, vil have adgang til de pågældende oplysninger, og vi har ikke nødvendigvis kontrol med, hvad de gør med dem.

Når du opslår indhold på en hjemmeside, giver du hjemmesideudvikleren, andre medlemmer på den pågældende hjemmeside eller offentligheden generelt tilladelse til at se og bruge dit indhold, afhængigt af hjemmesidens politikker og indstillinger for databeskyttelse. Vær sikker på, at du forstår den pågældende hjemmesides politikker og indstillinger for databeskyttelse, før du opslår dit indhold.

Du erklærer og garanterer, at: (i) du ejer det indhold, der opslås af dig på eller via tjenesterne, eller i øvrigt har ret til at tildele den licens, der er anført i dette afsnit, og (ii) opslag af dit indhold på eller via tjenesterne udgør ikke en overtrædelse af en tredjeparts rettigheder for så vidt angår databeskyttelse, offentliggørelse, immaterielle rettigheder, kontraktrettigheder eller øvrige rettigheder. Du accepterer at betale alle royalties, gebyrer og alle øvrige beløb, der skyldes til en person som følge af indhold opslået af dig på eller via tjenesterne.

Hvis en hjemmeside fjernes fra siderne, kan det indhold, der knytter sig til den pågældende hjemmeside, også slettes, efter hjemmesideudviklerens eller Webs' valg. Vi opfordrer dig til at være sikker på, at du er tryg ved denne mulighed, før du bidrager med dit indhold til en hjemmeside. Du skal være klar over, at Webs ikke er forpligtet til at tage backup af indhold (herunder dit indhold) på siderne, når hjemmesiden eller indhold er slettet. Derudover giver Webs ingen garanti for, hverken i løbet af aftalen eller efter dens ophør, at dit indhold opbevares sikkert på siderne, og du bør foretage en uafhængig backup af dit indhold.

Webs' tjenester omfatter beskyttet indhold, der er beskyttet i henhold til ophavsretslovgivningen, varemærkelovgivningen, patentlovgivningen, lovgivningen vedrørende forretningshemmeligheder og andre love i USA og rundt omkring i verden ("Webs' indhold"). Webs ejer og opretholder alle rettigheder i Webs' indhold og tjenesterne. Webs tildeler dig herved en begrænset, frit genkaldelig, ikke-sublicenserbar licens til at reproducere og vise Webs' indhold (undtagen eventuel softwarekode) alene til din personlige brug i forbindelse med brug af tjenesterne. På samme måde som i forholdet mellem dig og siderne ejes alle immaterielle rettigheder til Webs' teknologi, som ikke omfatter dit indhold, af Webs' eller dennes licensgivere.

Webs' tjenester indeholder indhold fra brugere og andre af Webs' licensgivere. Bortset fra indhold opslået af dig må du ikke kopiere, ændre, oversætte, offentliggøre, udsende, arkivere, transmittere, distribuere, fremføre, vise, dekompilere, foretage reverse engineering, forsøge at få adgang til kildekoden, skabe afledte værker af, udleje eller sælge noget indhold, der vises på eller via tjenesterne, uden tilladelse fra indholdsejeren.

Vi sætter altid pris på feedback eller andre forslag, du måtte have til Webs, men du anerkender, at vi kan bruge denne feedback eller disse forslag uden nogen forpligtelse til at yde dig godtgørelse derfor (ligesom du ikke har nogen forpligtelse til at tilbyde dem).

7. Opslået indhold

Du bedes nøje udvælge det indhold, du opslår på en hjemmeside, og som du leverer til andre brugere. Du må ikke bruge tjenesterne til at opslå, udbrede eller formidle pornografisk, sjofelt, overdrevent voldeligt, chikanerende, seksuelt eksplicit eller i øvrigt stødende indhold. På trods af dette forbud kan indhold, der formidles af andre brugere, indeholde unøjagtigt/unøjagtige, upassende, stødende eller seksuelt eksplicit materiale, produkter eller tjenester, og Webs påtager sig intet ansvar og ingen forpligtelse for dette materiale. Hvis du bliver bekendt med misbrug af tjenesterne, bedes du kontakte os ved brug af denne formular.

Uden at anerkende at være forpligtet dertil må Webs slette alt indhold eller suspendere enhver hjemmeside eller konto, der er forbundet dermed, som efter Webs' opfattelse er i strid med denne aftale, eller som kan være stødende eller ulovlig, eller som krænker, skader eller truer en persons sikkerhed. Webs påtager sig intet ansvar for at overvåge tjenesterne for upassende indhold eller adfærd. Hvis Webs på et tidspunkt efter eget valg vælger at overvåge tjenesterne, påtager Webs sig alligevel intet ansvar for indholdet, ingen forpligtelse til at modificere eller fjerne upassende indhold, og intet ansvar for den brugers adfærd, der indgiver et sådant indhold.

Du alene er ansvarlig for det indhold, du opslår på eller via en af tjenesterne, og for alt materiale eller alle oplysninger, som du sender til andre brugere og for din interaktion med andre brugere. Webs godkender ikke og har ingen kontrol med indholdet. Indholdet bliver ikke nødvendigvis gennemgået af Webs, før det opslås, og afspejler ikke nødvendigvis Webs' holdninger eller politikker. Webs afgiver ingen garantier, udtrykkelige eller underforståede, vedrørende nøjagtigheden og pålideligheden af indholdet eller noget materiale eller nogen oplysninger, som du sender til eller modtager fra andre brugere.

8. Forbudt indhold/aktivitet

Følgende er en delvis oversigt over typer af indhold og aktiviteter, der er forbudt på en hjemmeside og via brugen af tjenesterne. Webs forbeholder sig ret til, efter eget valg og til enhver tid, at afvise, nægte at opslå eller fjerne et opslag (herunder private beskeder) fra dig, eller at begrænse, suspendere eller bringe din adgang til ophør til alle eller en del af tjenesterne, med eller uden varsel og uden ansvar, hvis vi mener, at du har overtrådt denne bestemmelse. Webs forbeholder sig derudover ret til at efterforske og anlægge sag mod enhver, som efter vores opfattelse overtræder denne bestemmelse, herunder, uden begrænsning, indberetning til og samarbejde fuldt ud med retshåndhævende myndigheder. Forbudt indhold og aktivitet omfatter, men er ikke begrænset til, indhold eller aktivitet, som efter Webs opfattelse:

 • kan udgøre eller bidrage til en forbrydelse eller skadevoldende handling;
 • er ulovlig, vildledende, skadelig, ondsindet, hadsk, truende, tyranniserende, chikanerende, diskriminerende, overskrider rettigheder vedrørende beskyttelse af personoplysninger eller offentliggørelse, er ydmygende over for andre folk (offentligt eller på anden måde), injurierende, pornografisk, eller som indeholder nøgenhed eller grafisk eller umotiveret vold;
 • formidler information eller indhold, som du ikke har ret til at stille til rådighed i henhold til loven eller et kontraktsforhold eller et betroet forhold, eller som på anden måde krænker eller overtræder en andens rettigheder;
 • involverer det at sende eller på anden måde opslå uberettiget kommerciel kommunikation (såsom spam);
 • er et led i ulovlig multi-level-markedsføring, såsom pyramidespil;
 • opnår adgang til log-in-oplysninger eller til en konto, der tilhører en anden;
 • opnår adgang til eller opslår personligt identificerbare oplysninger fra andre brugere eller bevidst indsamler oplysninger fra mindreårige under 13 år;
 • slører de annoncer, vi viser på din hjemmeside;
 • gør automatiseret brug af systemet, såsom ved brug af scripts, bots, spiders eller scrapers, til at sende beskeder, logge ind på konti eller indsamle brugerindhold eller brugeroplysninger;
 • griber forstyrrende ind i, afbryder, svækker eller skaber en unødig byrde for tjenesterne eller de netværk eller tjenester, der er forbundet med tjenesten;
 • forsøger at udgive sig for at være en anden person eller for at have en anden identitet, herunder, men ikke begrænset til, et medlem eller en repræsentant for Webs, urigtigt at anføre eller på anden måde give et forkert billede af din tilknytning til en person eller enhed;
 • afgiver falske personoplysninger på siderne eller opretter en konto til en anden person end dig selv uden tilladelse;
 • involverer salg af eller på anden måde overførsel af din konto uden vores forudgående tilladelse;
 • opretter og opretholder en hjemmeside, som (i) foretager redirect til en anden hjemmeside, eller (ii) opbevarer eller hoster indhold til fjernload af andre hjemmesider;
 • uploader virusser eller anden ondsindet kode;
 • bruger tjenesterne til at hyperlinke til indhold, der ikke er tilladt på siderne.
 • faciliterer eller opfordrer til overtrædelse af disse brugsvilkår;
 • vedrører prostitution, eskorttjenester eller sexhandel, uanset om det er lovligt eller ej.
9. Anti-spam

Hvad er webspam?

Webspam består af hjemmesider, der oprettes med henblik på at manipulere med søgemaskinealgoritmer med henblik på unaturligt at rangere en eller flere hjemmesider ved brug af specifikke nøgleord eller søgeord, ofte med henblik på en økonomisk gevinst.

Webs tager spam og webspam alvorligt og tolererer ikke spam eller webspam i nogen form. Følgende adfærd er IKKE TILLADT og udgør en overtrædelse af Webs' brugsvilkår:

Indholdsspam: Webs tillader ikke indtagelse af brugersider eller hjemmesider med populære og monetizable søgeord.
Linkspam: Webs tillader ikke oprettelse af links til en side, alene eller hovedsageligt med henblik på at øge sidens linkbaserede score.
Automatisk genereret/programgenereret indhold: Webs tillader ikke indhold, der er blevet genereret automatisk vha. et program. Automatisk genereret indhold består af afsnit med tilfældig tekst, der ikke giver nogen mening for læseren, men som kan indeholde nøgleord.
Keyword stuffing: Webs tillader ikke promovering af sider, der bruger keyword stuffing, en teknik, hvor hjemmesider fyldes med nøgleord for at forbedresidens placering.
Cloaking: Webs tillader ikke promovering af sider, der bruger cloaking, en teknik, hvor der vises forskelligt indhold til søgemaskinerne og brugerne.
Sneaky JavaScript-redirects: Webs tillader ikke promovering af sider, der bruger sneaky JavaScript-redirects. Sneaky redirects er designet til at narre søgemaskiner eller til at vise forskelligt indhold til brugerne og søgemaskinerne. Det er en overtrædelse af Webs' brugsvilkår at bruge JavaScript, et meta-refresh eller andre teknologier til at omdirigere en bruger til en anden side med henblik på at vise brugeren en anden side end den side, søgemaskinens crawler ser.
Doorway-sider: Webs tillader ikke promovering af hjemmesider, der alene oprettes for at rangere højt i søgemaskineresultater for bestemte udtryk, med henblik på at sende brugerne til en anden side. I mange tilfælde skrives doorway-sider for at rangere et særligt udtryk og derefter kanalisere brugere til én enkelt destination.
Varemærkeindhold: Webs tillader ikke brugen af andres varemærker i din egen hjemmesides navn, domæne, subdomæne eller i headers med link.
Skjult tekst eller skjulte links: Webs tillader ikke skjult tekst eller skjulte links i dit indhold med henblik på at manipulere med søgemaskinerangeringer. Dette anses for vildledende og er en overtrædelse af Webs' brugsvilkår.
Linksystemer: Webs tillader ikke links, der har til hensigt at manipulere med en sides rangering på en søgeresultatside. Brugersider, der anvender denne strategi, anses for en del af et linksystem og suspenderes. Dette omfatter adfærd, der manipulerer links til din side, eller udgående links fra din side. Manipulering af disse links kan have betydning for kvaliteten af søgeresultater, og udgør således en overtrædelse af Webs' brugsvilkår.

Når du ansøger om at åbne en konto hos Webs, accepterer du ikke at bruge kontoen til at sende spam, sprede virus eller på anden måde at misbruge tjenesten. Alle brugere af Webs' produkter, apps og tjenester er underlagt disse aftaler, der er en del af Webs' brugsvilkår.

Hvis Webs identificerer en bruger, som overtræder denne aftale, forbeholder vi os ret til omgående at suspendere brugeren. Hvis det samme problem varer ved, forbeholder vi os retten til at suspendere hele kontoen og nægte vedkommende adgang til alle Webs' produkter, apps og tjenester. I sådanne tilfælde sender vi en meddelelse til hjemmesidens administrator gennem den registrerede alternative e-mailadresse.

Hvis du identificerer en Webs-bruger, som overtræder disse aftaler, kan du indberette misbrugen til Webs under afsnittet "Indberet misbrug".

10. Webs' mærker, skabeloner

Webs' varemærker, logoer, servicemærker, billeder, handelsnavne og øvrige særskilte markedsføringsfeatures, der anvendes i forbindelse med tjenesterne, er varemærker tilhørende Webs og må ikke bruges uden tilladelse. Andre varemærker, der er vist på vores tjenester, tilhører deres respektive ejere. Webs forbeholder sig retten til at inkludere relevante meddelelser vedrørende Webs' ophavsret og varemærker på din hjemmeside samt links til vores brugsvilkår, persondatapolitik og øvrige retningslinjer. Alle meddelelser og links vil blive vist konsekvent i en sådan form og med en sådan placering, som Webs fastlægger. For så vidt angår denne aftale er alle skabeloner, der tilbydes af Webs, ophavsretligt beskyttet materiale og anses for at udgøre en del af siderne. Sådanne skabeloner tilbydes alene til brug for Webs' brugere i henhold til en begrænset licens og tilbydes ikke til salg eller fri anvendelse. En sådan licens begrænser brugen af Webs' skabeloner til hjemmesider, der er hostet af Webs. Webs' skabeloner må ikke overdrages til eller hostes hos en anden webhost eller internetudbyder.

11. Brugersupport

Som hjemmesideudvikler er du ansvarlig for at implementere og vedligeholde al support til din hjemmeside/dine hjemmesider, herunder at besvare spørgsmål fra dine medlemmer og besøgende. Hvis du er hjemmesideudvikler, og du har nogle spørgsmål vedrørende din konto, kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål i vores Support Center eller du kan klikke på denne side for at kontakte et medlem af vores supportteam.

12. Premium-tjenester

I dag omfatter vores premium-tjenester forskellige muligheder for vores hjemmesideudviklere, såsom fjernelse af annoncer fra din side, brug af dit eget domænenavn, fjernelse af Webs' salgsfremmende links eller billeder og øget lagringsplads og båndbredde. De aktuelle kategorier og priser på vores premium-tjenester er beskrevet her. Alle priser er med forbehold for ændringer. Webs kan vælge midlertidigt at ændre gebyrerne for premium-tjenesterne, for så vidt angår salgsfremmende tjenester eller nye tjenester, og sådanne ændringer træder i kraft med omgående virkning, når Webs opslår den midlertidige salgsfremmende event eller den nye tjeneste på siderne. Alle ændringer af gebyrer for premium-tjenester, der ikke er midlertidige eller salgsfremmende, vil være gældende 30 dage efter, at vi har givet dig et varsel derom ved at opslå sådanne ændringer på siderne. Ændringerne gælder kun fremadrettet for de premium-tjenester, du har købt. Medmindre andet er anført, er alle beløb i dollars.

13. Øvrige betalingstjenester

I tillæg til premium-tjenesterne kan du som hjemmesideudvikler købe andre tjenester (under et sammen med premium-tjenesterne og de udvidede premium-tjenester kaldet "betalingstjenesterne"), som kan leveres som en engangstransaktion eller et fast abonnement i forbindelse med en applikation eller som yderligere tjenester. Sådanne betalingstjenester kan leveres af os alene eller i samarbejde med applikationsudviklere, tilknyttede virksomheder eller forretningspartnere. Du kan blive præsenteret for yderligere vilkår for et specifikt køb, før du bekræfter en sådan transaktion. Sådanne yderligere vilkår vil også være gældende for den pågældende transaktion.

Bemærk, at hvis du indgår i en transaktion med en tredjepart, f.eks. hvis du køber en enhed via en hjemmeside, der er hostet på siderne, og der opstår en tvist vedrørende de varer eller tjenester, du har købt, har vi ikke noget ansvar for sådanne varer eller tjenester. Selv om vi kan gribe ind i tvister mellem brugere vedrørende betalinger, er vi ikke forpligtet dertil.

14. Betalinger

Du er ansvarlig for rettidigt og med en gyldig betalingsmetode at betale alle gebyrer og gældende skatter, der knytter sig til betalingstjenesterne. Du berettiger Webs til at foretage hævninger på dit kreditkort, hævekort, debetkort, din PayPal-konto eller din bankkonto (heri kaldet "betalingsmetode") af alle gebyrer, der påkræves på dine konti hos Webs. Når du oplyser en betalingsmetode til os, bekræfter du, at du har tilladelse til at bruge den pågældende betalingsmetode. Du berettiger os også til at indsamle og opbevare den sammen med andre tilknyttede transaktionsoplysninger. Når du foretager et køb, berettiger du os (og vores udpegede betalingsprocessor) til at opkræve det fulde beløb via den betalingsmetode, du anviser til transaktionen. I forhold til premium-tjenester tilbyder vi kun en abonnementsløsning, og du accepterer derfor, at Webs automatisk må opkræve gebyret via din betalingsmetode ved starten på hver betalingsperiode. Hvis du f.eks. vælger en premium-tjeneste med et månedligt abonnement, faktureres du hver måned på den dato, der ligger en måned efter den dato, hvor du klikkede på "købs"-knappen. Derudover kan vi tilbyde en forudbetalingsmulighed, for så vidt angår betaling af premium-tjenesterne ("forudbetalingsordning"). Hvis du vælger en forudbetalingsordning, vil det dagældende gebyr for den pågældende premium-tjeneste blive opkrævet ved starten på hver fornyelsesperiode. For at hjælpe med at sikre tjenesternes kontinuitet, og som en service over for medlemmerne, vil vi automatisk opdatere datoen, før vi forsøger at foretage en fornyelse, hvis din fornyelse ligger efter den udløbsdato, der er anført på dit kreditkort.

Du anerkender og accepterer, at alle kreditkortoplysninger og tilknyttede fakturerings- og betalingsoplysninger, som du leverer til Webs, må deles af Webs med tredjeparter, såsom betalingsprocessorer og/eller kreditoplysningsbureauer, alene med henblik på at kontrollere din kreditværdighed, foretage betalinger til Webs og håndtere din konto.

Hvis du betaler med kredit- eller debetkort, kan vi indhente en forudgodkendelse hos kortets udsteder for et beløb op til købesummen. Vi debiterer dit kort på købstidspunktet eller kort tid derefter. Hvis du annullerer en transaktion før gennemførslen, kan den pågældende forudgodkendelse betyde, at dine penge ikke er umiddelbart til rådighed. Hvis du betaler med debetkort, og din betaling medfører et overtræksgebyr eller et andet gebyr fra din bank, er du alene ansvarlig for betaling af det pågældende gebyr. Du accepterer at betale alle gebyrer til Webs, der påløber din konto, for alle betalte tjenester, som du eller nogen anden, som bruger din konto (herunder børn, familie og venner) tilmelder i overensstemmelse med denne aftale og alle gældende vilkår for betalingstjenester. Hvis din betalingsmetode ikke kan anvendes, eller saldoen på din konto er forfalden, (a) accepterer du at betale alle beløb, der er forfaldne på din konto, ved påkrav derom, og godtgøre os for alle tilbageførsler, tilbageførte posteringer, krav, gebyrer, bøder, sanktioner og øvrige forpligtelser, vi måtte pådrage os (herunder omkostninger og tilknyttede udgifter), som er forårsaget af eller udspringer af betalinger, som du har godkendt eller accepteret, (b) må Webs inddrive skyldige gebyrer ved brug af andre inddrivelsesmekanismer (dette omfatter opkrævning via andre betalingsmetoder, vi har registreret), og (c) forbeholder Webs sig retten til enten at suspendere eller bringe dine premium-tjenester eller din konto hos Webs til ophør, herunder sletning af din hjemmeside fra siderne. Bortset fra, hvad der er anført heri, er alle gebyrer, der opkræves på din konto, ikke-refunderbare. Du accepterer skriftligt at meddele Webs om alle uoverensstemmelser vedrørende enhver opkrævning på din konto senest 30 dage efter den pågældende opkrævning. I modsat fald vil krav i forbindelse med en sådan uoverensstemmelse blive anset for frafaldet, og opkrævningen vil være endelig og kan ikke bestrides.

15. Skatter

Du er ansvarlig for at betale eventuelle skatter, du pålægges vedrørende din brug af siderne, herunder, men ikke begrænset til, omsætningsafgifter, brugsafgifter eller moms. Hvis du anmodes derom, vil du omgående levere de relevante kvitteringer og/eller det relevante bevis til Webs vedrørende en sådan betaling, så snart dette er praktisk muligt. I det omfang Webs er forpligtet til at inddrive sådanne skatter, vil den aktuelle skat blive opkrævet på den af dig anførte faktureringskonto.

16. "Penge tilbage"-garanti

Premium-tjenester omfatter en 30 dages "penge tilbage"-garanti. Hvis du er utilfreds med din tjeneste, uanset årsag, modtager du fuld refusion (minus registreringsgebyr for domænenavn og ekstrabetalinger), hvis du annullerer dine betalingstjenester inden 30 dage efter aktiveringen af din konto. Den 30 dages "penge tilbage"-garanti gælder IKKE domænenavnsregistrering eller øvrige betalingstjenester. Når du køber dit domænenavn, er du dets ejer, og det kan ikke "returneres".

17. Webs-kreditter, Credit Shop

Du kan købe eller optjene kreditter på siderne ("Webs-kreditter"), som du kan indløse til varer og tjenester via vores online Credit Shop ("Credit Shop"). Selv om vi bruger termer som "køb", "købe", "sælge" og "ordre", når vi taler om transaktioner, der knytter sig til Webs-kreditter, overfører vi ikke nogen ejerandel til disse enheder. Disse kreditter licenseres til dig i stedet. Derfor, når du køber eller modtager kreditter, ejer du ikke kreditterne, du modtager snarere en begrænset ret til at bruge sådanne kreditter i forbindelse med visse funktioner og tjenester på siderne, såsom køb af yderligere plads. Bemærk, at køb af Webs-kreditter ikke kan returneres, og du må ikke overføre eller sælge dine Webs-kreditter til nogen. Vi kan til enhver tid ændre købsprisen for Webs-kreditter samt den måde, hvorpå du kan bruge eller overføre kreditterne. Vi forbeholder os også ret til at ophøre med at udstede Webs-kreditter. Webs-kreditter kan ikke indfris mod betaling af et beløb eller en pengemæssig værdi fra os, medmindre vi skriftligt aftaler andet. Hvis du har en saldo med Webs-kreditter til at stå i en længere periode, kan vi vælge at indløse disse kreditter ved at give dig enheder fra vores Credit Shop med en tilsvarende værdi. Hvis din konto annulleres eller deaktiveres, mister du alle akkumulerede kreditter.

18. Annoncering på hjemmesider

Medmindre du tegner abonnement på en premium-tjeneste (herunder domænekøb), har vi retten til at sælge, drive og/eller varetage tredjepartsannoncering på din hjemmeside. Hvis du er en hjemmesideudvikler, må du placere alle former for markedsføring på din hjemmeside, bortset fra Google AdSense. Hvis du betaler premium-tjeneste-gebyrer for at fjerne vores annoncering, må du dog gerne placere Google AdSense-annoncer på din hjemmeside. Webs kan fastlægge generelle politikker og retningslinjer for visning af dine egne annoncer ("annoncepolitikker"). Når de er vedtaget, vil der blive linket til sådanne annoncepolitikker i denne aftale, ligesom de vil blive inkorporeret i denne aftale, og er med forbehold for ændringer til enhver tid. DU ACCEPTERER, AT WEBS IKKE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADE AF NOGEN ART, DER PÅDRAGES SOM FØLGE AF INTERAKTION ELLER TRANSAKTIONER MED ANNONCØRER, ELLER SOM FØLGE AF TILSTEDEVÆRELSEN AF SÅDANNE ANNONCØRER PÅ DIN HJEMMESIDE. Webs forbeholder sig retten til at vise salgsfremmende links på din hjemmeside/dine hjemmesider uden omkostninger for Webs, medmindre du betaler de gældende premium-tjeneste-gebyrer for at fjerne salgsfremmende links. Fjernelse af salgsfremmende links omfatter ikke fjernelse af Webs' obligatoriske juridiske meddelelser og links til Webs' brugsvilkår, persondatapolitik og retningslinjer eller nogen erklæring, der tilkendegiver, at Webs bruger Webs' id til autentifikation, når medlemmer af din hjemmeside logger ind.

19. Webs' platformspolitikker

Webs forbeholder sig ret til at afbryde eller deaktivere medlemskonti, der er inaktive i mere end 90 dage. Fremadrettet kan vi begrænse antallet af gratis hjemmesider, en hjemmesideudvikler må oprette, og vi kan indføre begrænsninger vedrørende båndbredde, lagring eller andre restriktioner vedrørende brug end dem, der p.t. tilbydes. Derudover gælder:

 • Du må ikke bruge vulgært sprog eller andres varemærker i din hjemmesides navn, domæne eller subdomæne.
 • For at vise Google AdSense-annoncer og/eller fjerne annoncer eller salgsfremmende indhold, som vi viser på din hjemmeside, skal du købe en premium-tjeneste.
 • Du må ikke redigere eller fjernes Webs' link nederst på din hjemmeside, medmindre du køber en premium-tjeneste.
 • Du må ikke gøre noget for at fjerne, skjule eller ændre tilstedeværelsen af annoncer fra Webs, der vises på din hjemmeside.
 • Webs' id-link må ikke redigeres og skal vises på din hjemmesides registrerings- og tilmeldingsside.
 • Webs' brugsvilkår må ikke redigeres og skal vises på din hjemmesides registrerings- og tilmeldingsside.
20. Krænkelse af ophavsret

Du må ikke opslå, modificere, distribuere eller på nogen måde reproducere ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker eller andre fortrolige oplysninger, der tilhører andre, uden at indhente forudgående skriftligt samtykke hos ejeren af sådanne ejendomsrettigheder. Det er vores politik at reagere på tydelige meddelelser om påståede ophavsretlige krænkelser, der overholder Digital Millennium Copyright Act of 1998 ("DMCA"). Derudover vil vi omgående og uden varsel bringe medlemsprivilegierne til ophør for de parter, som vi vurderer er gentagne krænkende parter. Hvis du er indehaver af en ophavsret, og du mener, at indhold, der hostes på siderne krænker din ophavsret, kan du indsende en meddelelse derom i henhold til DCMA ved skriftligt at give din Copyright Agent følgende oplysninger:

 • en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den ophavsretlige interesse;
 • en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde, som du påstår, er blevet krænket;
 • en beskrivelse af, hvor det materiale, som du påstår er krænkende, befinder sig i vores tjenester, f.eks. ved at give os URL-adresser til indholdet;
 • din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse;
 • en skriftlig erklæring fra dig om, at du er i god tro omkring, at den omtvistede brug ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten, dennes repræsentant eller i henhold til lovgivningen;
 • en erklæring fra dig, afgivet under edsansvar, om at ovenstående oplysninger i din meddelelse er nøjagtige, og at du er indehaver af ophavsretten eller bemyndiget til at handle på den ophavsretlige indehavers vegne.

Den hurtigste måde at komme i kontakt med vores Copyright Agent, hvad angår meddelelser vedrørende påståede krænkelser af ophavsretten, er ved at indsende denne automatiserede DMCA-formular. Hvis du foretrækker det, kan du også sende en DMCA-meddelelse til vores Copyright Agent på følgende adresse: Webs, attention: Copyright Agent, 1100 Wayne Avenue, Suite 801, Silver Spring, MD 20910, USA.

Som hjemmesideudvikler accepterer du at have en politik for at fjerne krænkende indhold og standse gentagne krænkere, som overholder DMCA. Derudover accepterer du omgående (og under ingen omstændigheder senere end 24 timer) at reagere på en ophavsretsindehavers skriftlige meddelelse (herunder eventuelle meddelelser, der videresendes til dig af Webs) om, at specifikt indhold opslået på en hjemmeside, som du kontrollerer, krænker den pågældende tredjeparts rettigheder (herunder ophavsret), dog således at meddelelsen i alt væsentligt overholder kravene i DMCA. Hvis du modtager en kontrameddelelse fra den pågældende bruger med krav om at ændre det påståede krænkende indhold, accepterer du omgående at overholde den i det omfang, du er påkrævet dertil i henhold til loven, og at fremsende en kopi deraf til Webs. Webs må fjerne alt påstået krænkende indhold uden noget ansvar over for dig eller den bruger, der har opslået sådant indhold. I alle sådanne sager anbefaler vi på det kraftigste, at du kontakter din advokat for at få verificeret dine forpligtelser i henhold til DMCA og andre gældende love. Du alene er ansvarlig for at overholde alle gældende love i forbindelse med din hjemmeside.

21. Din hjemmesides subdomæner

Når du opretter din hjemmeside, giver Webs dig mulighed for at vælge dit eget subdomæne til din hjemmeside (f.eks. "developer" i eksemplet https://developer.webs.com) ("hjemmesidens subdomæne"). Webs opretholder ejerskab til din hjemmesides subdomæne og tildeler dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-sublicenserbar, ikke-overdragelig, frit genkaldelig licens til alene at benytte hjemmesidens subdomæner på siderne. Det subdomæne, du vælger til din hjemmeside, og din konto, kan ikke overdrages. Du alene er ansvarlig for al aktivitet, der finder sted på din hjemmesides subdomæne og din konto. Du kan dog til enhver tid opgradere din konto og købe dit eget brugerdefinerede domænenavn.

22. Meddelelser fra Webs

Det er vores politik at levere meddelelser, uanset hvorvidt sådanne meddelelser er påkrævet i henhold til lovgivning eller vedrører tjenesterne, til dig via e-mail eller skriftlig eller hard copy-meddelelse eller via tydelig opslag af en sådan meddelelse på vores hjemmeside, således som Webs efter eget valg måtte fastlægge. Ved at give Webs din e-mailadresse giver du dit samtykke til, at vi må bruge e-mailadressen til at sende dig meddelelser, der relaterer sig til tjenesterne, herunder eventuelle meddelelser, der er påkrævet i henhold til lovgivningen, i stedet for kommunikation pr. brev. Vi må også bruge din e-mailadresse til at sende dig andre meddelelser, såsom opdateringer, brugeroplysninger, nyhedsbreve, ændringer af tjenestens funktioner eller tilbud fra Webs. Hvis du ikke ønsker at modtage visse e-mailmeddelelser, kan du fravælge dem ved at kontakte vores supportteam. Hvis du framelder dig, kan du gå glip af vigtige meddelelser vedrørende opdateringer, forbedringer, tilbud eller meddelelser fra andre brugere. Webs forbeholder sig retten til at sende dig meddelelser om din konto, selv såfremt du framelder dig alle frivillige e-mailmeddelelser.

23. Tredjepartsindhold og interaktion samt hjemmesider tilhørende tredjepart

Du accepterer at overholde den licens og de begrænsninger, der gælder for hver enkelt enhed af indhold, du opstår, kopierer, opnår adgang til eller bruger. Du forstår, at ved at bruge siderne kan du blive eksponeret for indhold, som er krænkende, stødende eller utilbørligt, og at du bruger siderne på din egen risiko. Indhold fra andre brugere eller tredjeparter stilles til rådighed for dig via hjemmesiderne og siderne. Medtagelse af sådant indhold på siderne betyder ikke, at vi har en tilknytning til eller godkender et sådant indhold. Idet Webs ikke kontrollerer sådant indhold, accepterer du, at Webs ikke er ansvarlig for sådant indhold, herunder, uden begrænsning, annoncer og oplysninger om tredjeparters produkter eller tjenester, eller dette indholds nøjagtighed, integritet, kvalitet, lovlighed, anvendelighed, sikkerhed eller immaterielle rettigheder. Din interaktion med andre brugere og tredjeparter på siderne, herunder betaling og levering af varer og tjenester, og alle øvrige vilkår, betingelser, garantier eller erklæringer, der knytter sig til en sådan transaktion, er alene mellem dig og brugeren eller tredjeparten, som det måtte være relevant. Ligesom med enhver form for webbaseret interaktion foreslår vi, at du udviser forsigtighed og god dømmekraft. Du accepterer, at Webs ikke er ansvarlig for noget tab eller nogen skade, der lides som følge af sådan interaktion, eller hvad angår en anden brugers eller tredjeparts brug af eller fremlæggelse af dine personoplysninger. I tilfælde af en tvist mellem dig og en tredjepart (herunder en bruger), er Webs under ingen omstændigheder forpligtet til at involvere sig. Du friholder Webs, dennes direktionsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter og efterfølgere i ret eller pligt for krav, påkrav og erstatning af enhver art eller karakter, der udspringer af eller knytter sig til tvister med andre brugere og tredjeparter. Hvis du er bosiddende i Californien, giver du afkald på § 1542 i California Civil Code 1542, der siger: "En generel friholdelse for ansvar udstrækkes ikke til krav, som kreditoren ikke har kendskab til eller har mistanke om eksisterer i vedkommendes favør på det tidspunkt, hvor friholdelsen effektueres, hvilket, såfremt han havde haft kendskab dertil, i væsentlig grad må have berørt hans aftale med debitor". Og hvis du ikke er bosiddende i Californien, giver du afkald på al gældende statslig lovgivning med tilsvarende virkning.

Derudover må Webs, hjemmesideudviklere, brugere eller tredjeparter anføre hyperlinks på siderne eller hjemmesiderne eller andre former for links eller redirection af din forbindelse til andre sider ("tredjepartssider"). Links til disse tredjepartssider er alene for din nemheds skyld, og medtagelse af et link på siderne eller en hjemmeside er ikke på nogen måde et udtryk for vores tilknytning til eller godkendelse af den side, der linkes til, deres forretningsadfærd (herunder deres persondatapolitikker) eller nogen oplysninger derpå. Webs fraskriver sig udtrykkeligt ansvar for nøjagtigheden, kvaliteten, lovligheden, karakteren, tilgængeligheden eller pålideligheden af tredjepartsider, der linkes til på eller via siderne. ADGANG TIL OG BRUG AF TREDJEPARTSSIDER, HERUNDER OPLYSNINGER, MATERIALER, PRODUKTER OG TJENESTER PÅ TREDJEPARTSSIDER, ELLER SOM STILLES TIL RÅDIGHED VIA TREDJEPARTSSIDER, SKER ALENE PÅ DIN EGEN RISIKO.

24. Beskyttelse af dine oplysninger

Beskyttelse af vores brugeres privatliv er vigtig for os. Klik her for at se vores persondatapolitik. Dine oplysninger kan blive gemt og behandlet i et hvilket som helst land, hvor Webs og dennes serviceleverandører har faciliteter, herunder uden for EU. I den henseende og med henblik på at dele og fremlægge oplysninger i overensstemmelse med denne aftale forbeholder Webs sig ret til at overføre oplysninger til et sted uden for dit land. Ved at gøre brug af tjenesterne accepterer du en sådan overførsel af oplysninger til et sted uden for dit land.

25. Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde og forsvare Vistaprint Netherlands B.V., dennes datterselskaber og tilknyttede virksomheder ("Vistaprint") og deres medarbejdere, agenter, markedsføringspartnere eller øvrige partnere, medarbejdere og tredjepartsleverandører af betalingstjenester for og mod ethvert krav, påkrav, tab og enhver skade, omkostning eller forpligtelse (herunder rimelige advokatomkostninger), der udspringer af eller i forbindelse med

 • indhold du indgiver, opslår, sender eller stiller til rådighed via siderne;
 • din brug eller misbrug af tjenesterne;
 • din forbindelse til tjenesterne;
 • din overtrædelse eller påståede overtrædelse af denne aftale; eller
 • din krænkelse af en tredjeparts rettigheder (herunder immaterielle rettigheder).

Webs forbeholder sig ret til, for din regning, at påtage sig at forsvare og varetage enhver sag, i hvilken forbindelse du skal skadesløsholde os, og du accepterer at samarbejde vedrørende vores forsvar af disse krav. Du accepterer ikke at indgå forlig vedrørende nogen sag uden Webs' forudgående skriftlige samtykke. Webs vil gøre rimelige bestræbelser på at meddele dig om ethvert krav eller enhver retssag, når vi bliver bekendt dermed.

26. Garantifraskrivelse

DIN BRUG AF SIDERNE OG ALLE HJEMMESIDEKODER, PLATFORMSKODER, API'ER, APPLIKATIONER, TJENESTER, AL TREDJEPARTSSOFTWARE OG ALT INDHOLD (HERUNDER TREDJEPARTSINDHOLD) SKER PÅ DIT EGET ANSVAR OG FOR DIN EGEN RISIKO. SIDERNE OG ALLE HJEMMESIDEKODER, PLATFORMSKODER, APPLIKATIONER, TJENESTER, AL TREDJEPARTSSOFTWARE OG ALT INDHOLD (HERUNDER TREDJEPARTSINDHOLD) STILLES TIL RÅDIGHED SOM DE ER OG FOREFINDES. VISTAPRINT OG DENNES EFTERFØLGERE I RET ELLER PLIGT, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, MEDARBEJDERE, LEVERANDØRER, LICENSGIVERE, PARTNERE OG AGENTER FRASKRIVER SIG HERVED ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED, PERFORMANCE, SYSTEMINTEGRATION, UFORSTYRRET NYDELSESRET, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE.

VISTAPRINT OG DENNES EFTERFØLGENDE I RET ELLER PLIGT, KONTRAKTSPARTER, DIREKTIONSMEDLEMMER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, LEVERANDØRER, LICENSGIVERE, PARTNERE OG AGENTER FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI FOR, AT SIDERNE ELLER EN HJEMMESIDEKODE, PLATFORMSKODE, API'ER, APPLIKATIONER, TJENESTER, TREDJEPARTSSOFTWARE ELLER INDHOLD (HERUNDER TREDJEPARTSINDHOLD) VIL LEVE OP TIL DINE KRAV ELLER VÆRE UFORSTYRREDE, RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEJLFRI, AT MANGLER VIL BLIVE RETTET, ELLER AT SIDERNE, ELLER DEN SERVER, DER STILLER SIDERNE TIL RÅDIGHED, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. VISTAPRINT GIVER INGEN GARANTIER VEDRØRENDE (A) ANTAL, TIMING OG LEVERING AF KLIK ELLER VISNINGER, HVAD ANGÅR INDHOLD (HERUNDER TREDJEPARTSINDHOLD) ELLER ANNONCERING PÅ SIDERNE ELLER DIN HJEMMESIDE, (B) MÆNGDEN OG KVALITETEN AF TRAFIK TIL DIN HJEMMESIDE, ELLER (C) DIN KODES ELLER ANDEN KODES KOMPATIBILITET MED WEBS' TEKNOLOGI.

ALLE MATERIALER, DER DOWNLOADES ELLER SOM PÅ ANDEN MÅDE HENTES VED BRUG AF TJENESTERNE, OG ALLE HJEMMESIDEKODER, PLATFORMSKODER, API'ER, APPLIKATIONER, TJENESTER, AL TREDJEPARTSSOFTWARE OG ALT INDHOLD (HERUNDER TREDJEPARTSINDHOLD) SKER EFTER DIT EGET VALG OG FOR DIN EGEN RISIKO, OG DU ALENE ER ANSVARLIG FOR BESKADIGELSE AF DIT COMPUTERSYSTEM ELLER ANDEN ENHED ELLER BORTKOMST AF DATA, DER SKYLDES DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE. INGEN RÅDGIVNING ELLER OPLYSNINGER, HVERKEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU FÅR FRA WEBS ELLER DENNES EFTERFØLGERE I RET ELLER PLIGT, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, KONTRAKTSPARTER, MEDARBEJDERE, LEVERANDØRER, LICENSGIVERE, PARTNERE ELLER AGENTER ELLER VIA ELLER FRA SIDERNE, SKAL SKABE NOGEN GARANTI, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT ANFØRT I VILKÅRENE.

VISTAPRINT ER IKKE ANSVARLIG FOR EN BRUGERS ELLER APPLIKATIONSUDVIKLERS ADFÆRD PÅ SIDERNE, PLATFORMEN, APPLIKATIONERNE ELLER HJEMMESIDERNE.

27. Ansvarsbegrænsning

DU ACCEPTERER, AT VISTAPRINT ELLER DENNES EFTERFØLGERE I RET ELLER PLIGT, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, KONTRAKTSPARTER, DIREKTIONSMEDLEMMER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, LEVERANDØRER, LICENSGIVERE, PARTNERE ELLER AGENTER IKKE I HENHOLD TIL NOGEN RETSTEORI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UAGTSOMHED, SKAL VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR (A) PØNALERSTATNING, ERSTATNING FOR INDIREKTE SKADE, HÆNDELIG SKADE ELLER FØLGESKADE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR MISTET INDTÆGT, FORRETNING ELLER INDTJENING, DÆKNINGSOMKOSTNINGER, MISTET GOODWILL, MISTET BRUG, MISTEDE DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV HVIS WEBS ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNING), DER UDSPRINGER AF ELLER I TILKNYTNING TIL DENNE AFTALE ELLER DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTERNE, EN HJEMMESIDE ELLER PLATFORM, ELLER (B) ERSTATNING, DER UDSPRINGER AF ELLER I TILKNYTNING TIL DENNE AFTALE ELLER NOGEN AF VORES RETNINGSLINJER (I ALT FOR ALLE POTENTIELLE KRAV FRA DIG), DER OVERSTIGER DET STØRSTE BELØB AF ENTEN (i) 100 USD OG (i) DET SAMLEDE BELØB, DER ER BETALT TIL WEBS I DE TOLV MÅNEDER, DER LIGGER UMIDDELBART FORUD FOR DEN FØRSTE MEDDELELSE OM ET KRAV.

DISSE BEGRÆNSNINGER SKAL OGSÅ GÆLDE, HVAD ANGÅR ERSTATNING, DER PÅDRAGES SOM FØLGE AF PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER ER SOLGT ELLER LEVERET PÅ TREDJEPARTSSIDER ELLER I ØVRIGT LEVERET AF TREDJEPARTER, SOM IKKE ER VISTAPRINT (HERUNDER APPLIKATIONSUDVIKLERE) OG MODTAGES AF DIG VIA ELLER ANNONCERES PÅ SIDERNE ELLER MODTAGES AF DIG PÅ TREDJEPARTSSIDER.

VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE STILTIENDE GARANTIER ELLER UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE FORMER FOR ERSTATNING. HVIS DU BOR I EN SÅDAN JURISDIKTION, GÆLDER NOGLE AF ELLER ALLE OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER, UNDTAGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER. BEGRÆNSNINGER ELLER UNDTAGELSER I GARANTIER, MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER ELLER ANSVAR, DER ER INDEHOLDT I DENNE AFTALE, GÆLDER FOR DIG, I VIDEST MULIGT OMFANG SÅDANNE BEGRÆNSNINGER ELLER UNDTAGELSER ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DEN JURISDIKTION, HVOR DU BEFINDER DIG.

28. Ændringer af Webs' tjenester

Webs forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt (og til enhver tid) at ændre, indstille eller ophøre med leveringen af Webs' tjenester eller en del deraf med eller uden varsel. Webs skal ikke være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart, hvad angår ændring af, indstilling af eller ophør af tjenesterne.

29. Ændringer

Vi kan til enhver tid ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af denne aftale eller nogen retningslinjer uden varsel over for dig ved at opslå en revideret udgave på www.webs.com eller andetsteds på siderne. Den reviderede udgave vil være gældende fra det tidspunkt, vi opslår den. Du bedes kontrollere denne aftale og retningslinjerne med jævne mellemrum for eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af siderne eller en hjemmeside efter opslag af ændringerne udgør din bindende accept af sådanne ændringer. Vi har senest ændret denne aftale på den dato, der er anført ovenfor. Hvis den reviderede udgave indeholder en væsentlig ændring, vil den være gældende for en eksisterende bruger på det tidligste tidspunkt af følgende: (a) den dato, du accepterer den, og (b) 30 dage efter de væsentlige ændringer første gang opslås på www.webs.com eller andetsteds på siderne. Den reviderede udgave vil omgående være gældende for dig, hvis du er en bruger, der registrerer dig eller første gang bruger siderne efter eller ved opslag af den reviderede udgave.

30. Løbetid og ophør

Denne aftale skal forblive i kraft og have retsvirkning, medmindre og indtil din konto bringes til ophør som anført heri. Du kan til enhver tid og uanset årsag bringe din konto til ophør og ophøre med din brug af siderne. Webs har retten til (efter eget valg) og uanset årsag at (i) slette, afbryde eller deaktivere din konto, spærre din e-mail- eller IP-adresse eller på anden måde standse din adgang til eller brug af siderne eller en hjemmeside, (ii) fjerne og bortskaffe indhold på en hjemmeside eller ethvert sted på siderne, eller (iii) lukke en hjemmeside med eller uden varsel og uden ansvar af nogen art over for dig.

Hvis du bringer din konto til ophør, er vi ikke forpligtet til at refundere nogen gebyrer til dig, som du måtte have betalt, bortset fra i det omfang, dette er påkrævet i henhold til gældende lov.

31. Virkninger af ophør

Ved deaktivering af din konto ophører denne aftale, og dine adgangsrettigheder til siderne og hjemmesider ophører øjeblikkeligt. I tilfælde af indhold, du ønsker at slette fra siderne, kan du slette det ved at gå ind på hver enkelt hjemmeside, som du har bidraget til. Webs er ikke ansvarlig for at slette indhold på dine vegne, og Webs er ikke forpligtet til at hjælpe dig med at migrere dine data eller dine hjemmesider væk fra siderne. Bemærk, at selv såfremt indhold slettes fra Webs' aktive servere, kan det forblive i vores arkiver (selv om vi ikke har nogen forpligtelse til at arkivere eller tage backup af dit indhold). Webs er ikke forpligtet til at refundere eventuelle gebyrer, der er betalt for betalingstjenester.

32. Fortsat gyldighed af bestemmelser

Bestemmelserne i følgende afsnit skal overleve ophør af denne aftale, uanset årsag: Afsnit 2, 4-9, 11-20, 22-26, 29-34.

33. Lovvalg og voldgift

Denne aftale skal være omfattet af lovgivningen i staten Maryland, USA, uden at give virkning til nogen principper, der kan medføre, at lovgivningen i en anden jurisdiktion skal finde anvendelse. Du accepterer at lade en konflikt afgøre ved personlig jurisdiktion i de statslige og føderale domstole, der befinder sig i staten Maryland, USA, hvad angår behandling af alle sådanne krav eller tvister. Ethvert krav eller enhver tvist i forbindelse med denne aftale skal løses på en omkostningseffektiv måde vha. bindende voldgift uden tilstedeværelse, som skal iværksættes senest 30 dage efter kravet eller tvisten er opstået, ellers annulleres søgsmålsgrunden. Voldgiftssagen skal anlægges ved et anerkendt alternativt tvistbilæggelsesorgan, som parterne er gensidigt enige om. Det alternative tvistbilæggelsesorgan og parterne skal overholde følgende regler: (a) voldgiften skal finde sted pr. telefon, online og/eller skal alene være baseret på skriftlige tilkendegivelser, og den konkrete måde skal vælges af den part, der iværksætter voldgiften, (b) voldgiften skal ikke involvere nogen personlig tilstedeværelse af parterne eller vidner, medmindre andet er gensidigt aftalt mellem parterne, og (c) enhver voldgiftskendelse, der afsiges af voldgiftsdommeren, kan føres til protokols af en kompetent domstol. Uanset foranstående kan vi stille krav om nedlæggelse af forbud eller andre rimelige foranstaltninger for at beskytte vores immaterielle rettigheder ved enhver kompetent domstol.

34. USA's eksportkontroller

Du accepter at overholde alle gældende eksport- og reeksportkontrollove og bestemmelser, herunder det amerikanske handelsministeriums (Department of Commerce) handelssanktioner og økonomiske sanktioner, der opretholdes af Treasury Department's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") og the International Traffic in Arms Regulations ("ITAR"), der opretholdes af det amerikanske udenrigsministerium (the Department of State). Særligt accepterer du, at du ikke -- hverken direkte eller indirekte -- må sælge, eksportere, reeksportere, overdrage, omdirigere eller på anden måde afhænde produkter, software eller teknologi (herunder produkter, der stammer fra eller baseret på en sådan software eller teknologi) modtaget fra Webs i henhold til denne aftale til en forbudt destination, enhed eller person i henhold til lovgivningen eller bestemmelser i USA, uden at indhente forudgående godkendelse hos de kompetente offentlige myndigheder, således som dette er påkrævet i henhold til de pågældende love eller bestemmelser. Du accepterer i videst muligt omfang i henhold til lovgivningen at skadesløsholde Webs fra og mod bøder eller sanktioner, der måtte opstå som følge af din overtrædelse af denne bestemmelse. Denne eksportkontrolbestemmelse skal overleve opsigelse eller ophør af denne aftale.

35. Generelt

Du accepterer at overholde alle politikker, der er gældende for Webs og siderne, og politikker fra vores tredjepartsbetalingstjenesteleverandører, som enten er opslået på siderne eller leveret til dig i form af et link i disse brugsvilkår. Derudover accepterer du at overholde alle gældende love. Webs' manglende udnyttelse eller håndhævelse af en rettighed eller en bestemmelse i denne aftale udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis en domstol i en kompetent myndighed vurderer, at en bestemmelse i denne aftale er ugyldig, er parterne ikke desto mindre enige om, at retten skal forsøge at give virkning til parternes hensigt, der er afspejlet i bestemmelsen, og denne aftales øvrige bestemmelser skal forblive i kraft og have retsvirkning. Dine konti kan ikke overdrages. Parterne er uafhængige kontraktsparter i deres indbyrdes forhold. Du må ikke uddelegere dine forpligtelser i henhold til denne aftale eller overdrage denne aftale, hverken helt eller delvist. Webs må efter eget valg overdrage denne aftale helt eller delvist uden dit samtykke og uden varsel. En uberettiget brug af et af Webs' computersystemer er en overtrædelse af denne aftale, og visse føderale love og statslove, herunder, uden begrænsning, Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. § 1030, et seq.), § 3-805 og 3-805.1 i Maryland Criminal Law Code og § 14-3001, 14-3002 og 14-3003 i Maryland Commercial Law Code. Sådanne overtrædelser kan medføre civil- og strafferetligt ansvar for dig og dine repræsentanter. Denne aftale, herunder links til vilkår og betingelser fra tredjepartsleverandører, udgør hele aftalen mellem dig og Webs og regulerer din brug af siderne og erstatter alle tidligere aftaler (skriftlige eller mundtlige) mellem dig og Webs vedrørende denne aftales genstand. De andre brugere af siderne er tilsigtede tredjepartsbegunstigede, hvad angår dine forpligtelser i henhold til denne aftale. En part er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse eller forsinket opfyldelse (bortset fra forpligtelser vedrørende betaling af penge) forårsaget af en hændelse, der ligger uden for den pågældende parts rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, fjendtligheder, revolutioner, optøjer, uroligheder, nationale katastrofer, epidemier, brand, oversvømmelse, jordskælv, naturkatastrofer, eksplosion, embargo eller øvrige udefrakommende omstændigheder, som mennesker ikke kan afværge. Intet i denne aftale skal forhindre os i at overholde loven og gældende bestemmelser.

Persondatapolitik

Senest opdateret: 25 maj 2018

Webs er en tjeneste til opbygning og hosting af hjemmesider på https://www.webs.com og https://www.freewebs.com og dennes direkte tilknyttede domæner, widgets, værktøjer, tjenester og applikationer, der drives af Webs (under et kaldet "Webs" eller "tjenesterne"). Beskyttelse af dit privatliv på internettet er meget vigtigt for os. Vi bestræber os på at gøre din onlineoplevelse tilfredsstillende og sikker.

Denne "persondatapolitik" forklarer, hvilke oplysninger, vi indsamler hos vores brugere, og hvordan vi bruger dem. Ved at bruge eller opnå adgang til vores tjenester accepterer du de metoder, der er beskrevet i denne persondatapolitik. (Ord, som ikke er defineret heri, skal have den betydning, der er anført i vores brugsvilkår).

Webs er ikke beregnet til børn under 16 år. Er du under 16, kan du ikke oprette en bruger på Webs.

Hvilke oplysninger indsamler Webs?

Webs indsamler og opbevarer tre typer oplysninger om brugere, som er underlagt vores persondatapolitik:


 • Oplysninger som brugere afgiver til os:
  Disse er frivillige oplysninger, der afgives, når du opretter en konto hos Webs eller via din brug af vores tjenester, såsom dit navn, din fødselsdato, din lokation og din e-mailadresse, som du har afgivet i forbindelse med registrering, opslag af indhold eller betalingsoplysninger, du har afgivet i forbindelse med køb. Vær opmærksom på, at når du logger ind på Webs eller opslår indhold, er dine oplysninger ikke anonyme i forhold til os.
 • Oplysninger vi indsamler, når du interagerer med Webs:
  Vi følger de handlinger, du foretager på Webs, såsom tilføjelse af en ven, tilføjelse af en applikation eller opslag af indhold. Ligeledes, når du opnår adgang til vores tjenester, kan vi indsamle oplysninger om din adgangsmetode (såsom hardware- og softwareattributter), lokation, ip-adresse og sider, du besøger. Derudover gemmer vi visse oplysninger fra din browser ved brug af "cookies". (For flere oplysninger om cookies, se afsnittet "Hvad er cookies?")
 • Oplysninger vi modtager fra tredjeparter:
  Vi ejer ikke og driver ikke tredjepartsapplikationer, brugerhjemmesider og andre tjenester, der tilbydes, som du kan bruge eller interagere med via Webs (under et kaldet "Webs-forbedrede" applikationer, hjemmesider og tjenester). Hver gang du besøger, bruger eller interagerer med en Webs-forbedret applikation, hjemmeside eller tjeneste, modtager vi oplysninger fra dem, herunder oplysninger om handlinger, du foretager dig, og indhold, du opslår, på den pågældende applikation, hjemmeside eller tjeneste.
Hvorfor indsamler Webs oplysninger om mig?

Webs indsamler oplysninger med henblik på at levere en sikker, effektiv og brugertilpasset oplevelse. Disse oplysninger giver os mulighed for bedre at skræddersy vores indhold til brugernes behov og hjælper os med bedre at forstå vores målgruppe. Webs kan bruge nogle af disse oplysninger til at kontakte dig, tilpasse det indhold og de annoncer, du ser, forbedre vores tjenester, udføre forskning og foretage anonyme indberetninger for kunder. Vi beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, de er indgivet til, eller fordi vi er juridisk forpligtet til det.

Hvordan bruger hjemmesider og applikationer på Webs mine oplysninger?

Som anført ovenfor ejer vi ikke og driver ikke Webs-forbedrede applikationer, hjemmesider og tjenester. Vi tager skridt til at sikre, at leverandører af Webs-forbedrede applikationer, hjemmesider og tjenester bruger oplysninger, som du deler på Webs, på en måde, der er i overensstemmelse med dine privatlivsindstillinger og vilkårene i denne persondatapolitik, men vi kan ikke garantere, at de vil følge vores regler. Du bedes venligst gøre dig bekendt med privatlivsindstillingerne for din konto samt indstillinger og politikker for applikationer, hjemmesider og tjenester, som du besøger, tilføjer eller bruger på Webs. Her er nogle særlige ting, du bør være opmærksom på:

 • Ved at besøge eller blive medlem af en hjemmeside på Webs kan udvikleren af hjemmesiden og dennes bemyndigede repræsentanter og administratorer samt en applikationsudvikler, hvis applikationer kører på den pågældende hjemmeside, få adgang til det indhold og de oplysninger, du afgiver i forbindelse med registreringsprocessen (herunder din e-mailadresse) og andre former for interaktion med hjemmesiden.
 • Ved at tilføje eller bruge en applikation eller en tjeneste, der leveres af en af vores tilknyttede virksomheder eller forretningspartnere, kan den pågældende applikationsudvikler, tilknyttet virksomhed eller forretningspartner og deres bemyndigede repræsentanter få adgang til de oplysninger, du afgiver ved din interaktion med den pågældende applikation eller tjeneste.
 • Selv om visse kategorier af profiloplysninger (såsom din fødselsdag) har privatlivsindstillinger, anses andre (såsom navn, køn, profilbillede, geografisk område, oversigt over venner, oversigt over hjemmesider, du har tilmeldt dig) for offentligt tilgængelige og har ingen privatlivsindstillinger tilknyttet.
 • Selv efter du fjerner oplysninger fra din profil eller sletter din konto, kan kopier af disse oplysninger forblive synlige andetsteds i det omfang, de er blevet delt med andre, er blevet distribueret i henhold til dine privatlivsindstillinger eller privatlivsindstillinger på den/de hjemmeside(r) eller den/de applikation(er), du har benyttet, eller er blevet kopieret eller opbevaret af andre brugere.
 • Visse former for meddelelser, du sender til andre brugere, kan ikke fjernes, såsom beskeder.
 • Når du opslår oplysninger på en hjemmeside, er disse oplysninger underlagt den pågældende hjemmesides privatlivsindstillinger og persondatapolitik, der til enhver tid kan ændres.
 • Alle kan få adgang til offentligt tilgængelige oplysninger på internettet, herunder tredjeparters søgemaskiner, der kan indeksere, cachelagre og gemme disse oplysninger.

Du bør altid læse politikkerne for tredjeparters hjemmesider, applikationer og tjenester for at være sikker på, at du er indforstået med de måder, hvorpå de bruger oplysninger, du deler med dem. Alle oplysninger, du deler med dem, er på din egen risiko. Hvis du bliver bekendt med en applikation, hjemmeside eller en tjeneste, der er i strid med vores regler, bør du indberette denne overtrædelse ved brug af denne automatiske formular, og vi forbeholder os ret til at tage de skridt, som vi finder nødvendige, uden at påtage os nogen forpligtelse dertil eller noget ansvar derfor.

Hvad er cookies?

Webs kan placere en tekstfil kaldet en "cookie" i din computers browserfiler. Disse cookies hjælper os med at gøre det nemmere at bruge Webs, at forbedre vores annoncering og at beskytte både dig og Webs. For eksempel kan en cookie anvendes til at gemme eller "huske" dit medlemslogin (men ikke dit password), så du ikke manuelt skal logge ind på siden ved hvert besøg. Du kan fjerne eller blokere for cookies ved brug af indstillingerne i din browser, men i visse tilfælde kan det have betydning for din mulighed for at bruge visse af vores tjenester.

Vores annoncører og partnere kan også bruge cookies via vores tjenester. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet "Hvad med tredjepartsannoncører og links?"

Hvad med tredjepartsannoncører og links?

Når der vises annoncer hos Webs, kan en tredjepartsannoncør placere eller genkende en unik cookie i din browser. Derudover kan visse links fra Webs føre til hjemmesider, der drives af andre virksomheder. Selv om disse hjemmesider og annoncer kan blive markedsført sammen med vores navn og logo, drives og vedligeholdes de ikke af os. Vi kontrollerer ikke disse cookies, og brugere af Webs tjenester bør læse den pågældende annoncørs persondatapolitik for at forstå, hvorvidt og hvordan annoncøren bruger cookies. Webs er ikke ansvarlig for hjemmesider, der drives af tredjeparter, som der linkes til fra en af vores sider.

Annoncer, der vises på denne hjemmeside, Webs og sider hostet af Webs kan blive leveret til dig af Goodle Ad Manager, DoubleClick eller andre annoncepartnere. Oplysninger om dine besøg på denne side, såsom antal gange, du har set en annonce (men ikke dit navn, din adresse eller andre personlige oplysninger) anvendes til at vise dig annoncer. For yderligere oplysninger om disse partnere, deres cookies og hvordan man framelder dig, bedes du følge de nedenfor anførte links.

Hvor sikre er mine oplysninger?

Webs bruger kommercielt rimelige fysiske, elektroniske og proceduremæssige midler til at beskytte personligt identificerbare oplysninger i vores besiddelse mod bortkomst, tyveri og uberettiget brug, fremlæggelse eller ændring. Vi begrænser adgangen til personlige oplysninger om dig til medarbejdere, som vi mener med rimelighed har brug for disse oplysninger for at yde support eller levere produkter eller tjenester til dig eller til at udfylde deres funktion i vores organisation.

Selv om vi har iværksat og opretholder sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine personligt identificerbare oplysninger, skal du være opmærksom på, at ingen sikkerhedsforanstaltninger er perfekte eller uigennemtrængelige. Vi kan ikke kontrollere andre brugers handlinger, som du deler oplysninger med. Vi kan ikke garantere, at kun bemyndigede personer vil se dine oplysninger. Vi kan ikke sikre, at oplysninger, du deler på Webs, ikke vil blive gjort offentligt tilgængelige. Vi er ikke ansvarlig for tredjeparts omgåelse af privatlivsindstillinger eller sikkerhedsforanstaltninger hos Webs. Du kan begrænse disse risici ved at bruge sund fornuft, såsom at vælge et stærkt password, bruge forskellige passwords til forskellige tjenester og bruge en opdateret antivirussoftware.

Du bedes indberette eventuelle overtrædelser af sikkerheden til os ved brug af denne automatiske formular.

Hvor privat er det indhold, jeg uploader?

Alt indhold, der uploades eller skabes ved brug af vores tjenester og opslås på en hjemmeside, er som udgangspunkt hostet for offentligheden og er således offentligt tilgængeligt, medmindre det udtrykkeligt er beskyttet med hjemmesideudviklerens frivillige passwordbeskyttelse.

Bemærk venligst, at selv om du ikke offentliggør links til indhold eller afgiver links til en søgemaskine, kan enkeltpersoner og søgemaskiner opdage og linke til dit indhold vha. data-mining, spider-sider, ved at gætte adressen og andre metoder. Hvis du er bekymret for databeskyttelse og fortrolighed i forhold til indhold, som du udvikler, bør du tage alle nødvendige skridt til at sikre, at følsomt materiale beskyttes med et password. Webs afgiver ingen garanti, for så vidt angår pålideligheden eller sikkerheden af passwordbeskyttelsesfunktionen.

Hvilken grad af kontrol har jeg med mine oplysninger?

Som et registreret medlem kan du til enhver tid ændre eller opdatere dine personlige kontooplysninger ved at logge ind på din konto og (a) få adgang til området Indstillinger for hver enkelt hjemmeside, du har oprettet, og (b) få adgang til området Manage Profile for hver enkelt hjemmeside, du har tilmeldt dig, ved at klikke på det tilhørende link, Edit Profile, på dit Kontrolpanel. Du kan også til enhver tid fjerne de hjemmesider, du har oprettet på Webs, ved at logge ind på din konto og klikke på linket "Delete Site" på din Dashboard-side. Hvis du ønsker det, kan du også til enhver tid slette og lukke din Webs-konto ved at kontakte vores supportteam. Bemærk at fjernede eller slettede oplysninger kan eksistere i backup-kopier i et rimeligt tidsrum.

Hvordan deles oplysninger?

Webs deler ikke dine personligt identificerbare oplysninger med andre, ud over, hvad der er beskrevet heri med hensyn til deling med Webs-forbedrede applikationer, hjemmesider og tjenester og i begrænsede tilfælde, hvor vi mener, en sådan deling med rette er nødvendig for at tilbyde de tjenester, der retmæssigt kræves eller som tillades af dig. For eksempel kan vi afgive oplysninger til serviceleverandører med henblik på at de kan hjælpe os med at levere de tjenester til dig, vi tilbyder. Særligt kan vi bruge tredjeparter til at fremme vores forretning, såsom at hoste tjenester på en fælles serverfacilitet, registrere dit domænenavn, sende e-mailopdateringer om Webs, levere e-mailfunktionalitet til dit domæne, fjerne gentagne oplysninger fra vores oversigter over brugere, håndtere betalinger for produkter eller tjenester eller levere søgeresultater eller links (herunder sponsorerede links). I forbindelse med disse tilbud og driftsmæssige aktiviteter kan vores serviceleverandører have adgang til dine personlige oplysninger i en begrænset tidsperiode. Vi kan overføre dine informationer til lande uden for den europæiske union og Schweiz, herunder USA. I det omfang vi overfører dine informationer uden for den europæiske union eller Schweiz, bliver overførslen reguleret af en aftale, der indeholder standardkontraktklausuler i overensstemmelse med artikel 46 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 ("GDPR")

Når vi bruger tredjeparter til behandling af personoplysninger, implementerer vi rimelige kontraktmæssige og tekniske foranstaltninger, der begrænser brugen af disse oplysninger til de formål, der er anført af Webs. Vi kan gemme personlige oplysninger på lokationer, der er uden for Webs direkte kontrol (f.eks. på servere eller i databaser, der befinder sig hos hostingleverandører).

Ud over, hvad der i øvrigt er beskrevet i denne persondatapolitik, fremlægger vi ikke personoplysninger for nogen tredjepart, medmindre vi mener, at fremlæggelsen er nødvendig: (1) for at overholde juridiske krav eller som svar på en stævning, ransagningskendelse eller andre retslige skridt mod Webs, uanset hvorvidt et svar er påkrævet i henhold til gældende lov, (2) for at håndhæve Webs' brugsvilkår eller beskytte vores rettigheder, eller (3) for at beskytte sikkerheden eller rettigheder, for så vidt angår medlemmer af offentligheden eller brugere af tjenesterne. Webs forbeholder sig ret til at overføre personoplysninger til en rettighedsefterfølger, der erhverver rettigheder til disse oplysninger som følge af et salg af Webs eller næsten alle virksomhedens aktiver til den pågældende rettighedsefterfølger. Vi kan også overføre sådanne oplysninger i forbindelse med virksomhedsmæssige frasalg, fusioner eller afvikling.

Hvilke rettigheder har jeg til at tilgå og kontrollere brugen af mine oplysninger?

Du har ret til:

 • at tilgå dine personoplysninger 
 • at afmelde dig markedsføring eller andre specifikke samtykker, du har givet os
 • at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi behandler
 • at få fejl i personoplysninger rettet
 • at få slettet dine personoplysninger (eller ændret, så du ikke derigennem er identificerbar) eller indskrænke de måder, hvorpå vi bruger dine informationer – men i begge tilfælde kun i det omfang, loven tillader
 • at indgive en klage hos din lokale databeskyttelsesmyndighed

Hvordan får jeg besked om ændringer af denne persondatapolitik?

Vi kan ændre denne persondatapolitik i overensstemmelse med de procedurer, der er anført i vores brugsvilkår. Medmindre andet er anført, gælder vores aktuelle persondatapolitik for alle oplysninger, vi har om dig og din konto. Hvis vi foretager ændringer af denne persondatapolitik, vil vi meddele dette ved at offentliggøre dem her.

Hvem kan jeg kontakte vedrørende denne persondatapolitik?

Hvis du har et spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik, bedes du kontakte vores supportafdeling. Hvis du vil kontakte vores databeskyttelsesansvarlige, kan du skrive til [email protected]

Vilkår for udviklere

Senest opdateret: 19. februar 2010

Tak for din interesse i at udvikle en applikation på vores softwareplatform ("platform"). Vores platform er en udvidelse af vores effektive hjemmesideværktøjer, der giver dig en unik adgang til millioner af hjemmesideudviklere og brugere. De tjenester, som Webs tilbyder ("Webs" eller "os" eller "vi" eller "vores") omfatter hjemmesiderne https://www.webs.com og https://www.freewebs.com samt alle tilknyttede hjemmesider, værktøjsbjælker, widgets eller øvrige distributionskanaler, som vi til enhver tid driver (under et kaldet "Webs") og alle andre funktioner, alt andet indhold og alle andre tjenester og applikationer, der til enhver tid udbydes af os (under et kaldet "tjenesterne"). Du kan få adgang til og foretage udvikling på vores platform på forskellige måder, såsom Webs Developer Platform, godkendte API'er ("Webs' API'er"), RSS-feeds, Widget Bank m.v.

Hvis du er udvikler eller operatør ("udvikler" eller "du") af en applikation eller anden teknisk integration med vores tjenester ("applikation"), er følgende vilkår ("aftale" eller "vilkår for applikationsudviklere") gældende for dig, hvilke er juridisk bindende vilkår for din brug af og adgang til vores platform og tjenester. Ved at udvikle en applikation eller i øvrigt opnå adgang til vores platform, accepterer du at være bundet af disse vilkår for udviklere af applikationer i tillæg til vores brugsvilkår, persondatapolitik og øvrige retningslinjer. (Ord, som ikke er defineret heri, skal have den betydning, der er anført i vores brugsvilkår.) Hvis du ikke er enig i disse vilkår for udviklere af applikationer, brugsvilkår eller nogen af retningslinjerne, skal du omgående ophøre med at bruge og opnå adgang til vores platform.

Du erklærer, at du er myndig og fuldt ud i stand til og kompetent til at acceptere disse vilkår, betingelser, forpligtelser, erklæringer og garantier, der er anført i disse vilkår for udviklere af applikationer. Hvis du driver eller udvikler en applikation på eller via Webs som repræsentant for en virksomhed eller en juridisk enhed, (i) erklærer du, at du er bemyndiget til at indgå denne aftale på vegne af virksomheden eller enheden, og (ii) accepterer du, at ordene "du" og "din" i denne aftale henviser til din virksomhed eller din juridiske enhed.

1. Ansvarlig brug og politikker

Du accepterer herved, at:

 • Du er ansvarlig for din applikation og dens indhold og al din brug af platformen. Dette omfatter sikring af, at din applikation eller brug af platformen til enhver tid opfylder kravene i denne aftale, vores brugsvilkår, persondatapolitik og retningslinjer.
 • Din adgang til og brug af data, du modtager fra Webs, vil være begrænset som følger:
 • Du vil kun anmode om data, som du har brug for for at drive din applikation.
 • Du skal have en persondatapolitik, der linkes til fra App Store-siden, og i øvrigt gøre det klart for brugerne, hvilke brugerdata, du vil bruge, og hvordan du vil bruge, vise og dele disse data.
 • Du må ikke bruge, vise eller dele brugerdata på en måde, der er uoverensstemmende med brugerens indstillinger for databeskyttelse, vores brugsvilkår og retningslinjer og alle gældende love og bestemmelser.
 • Du accepterer, at din brug og fremlæggelse af brugerdata i rimelig grad skal beskytte hver enkelt brugers rettigheder, og du skal under ingen omstændigheder overholde standarder for databeskyttelse og fortrolighed i forbindelse med brugen og fremlæggelsen af brugerdata, der er mindre restriktive end de standarder, der er anført i vores persondatapolitik.
 • Du vil slette alle data, du modtager fra os, vedrørende enhver bruger, som ikke længere har tilladelse til at bruge din applikation, afbryder din applikation eller på anden måde distancerer sig fra din applikation, medmindre andet skriftligt er godkendt af os.
 • Du vil slette alle data, du har modtaget fra os, hvis vi afbryder din applikation eller beder dig om at gøre det.
 • Vi kan stille krav om, at du opdaterer alle data, du har modtaget fra os.
 • Vi kan begrænse din adgang til data.
 • Du vil ikke overføre de data, du modtager fra os (eller gøre det muligt at overføre disse data) til nogen, herunder et annoncenetværk, uden vores forudgående samtykke.
 • Du må ikke bruge brugerdata, du modtager fra os, eller foretage automatisk indsamling deraf, herunder data, du opnår via dine målretningskriterier, til et andet formål end Webs', uden brugerens samtykke.
 • Medmindre andet er godkendt af os, må annoncer, der vises i din applikation, ikke vise brugerdata (såsom navne eller profilbilleder), uanset disse data er leveret af os eller på anden vis.
 • Du vil gøre det let for brugere at fjerne eller afbryde din applikation.
 • Du vil gøre det let for brugere at kontakte dig. Vi må også dele din opgivne e-mailadresse til henvendelser med andre brugere.
 • Du vil også yde kundesupport vedrørende din applikation.
 • Du må ikke give din hemmelige nøgle eller øvrige adgangsrettigheder til platformen til andre parter end en repræsentant, der handler på dine vegne, som operatør af din applikation. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der sker på din konto.
 • Du vil ikke give urigtige oplysninger om din relation til Webs over for andre.
 • Du vil overholde alle gældende love. Særligt vil du (hvis relevant):
 • have en politik for at fjerne krænkende indhold og standse gentagne krænkere, hvilken politik overholder den amerikanske Digital Millennium Copyright Act.
 • overholde den amerikanske Video Privacy Protection Act ("VPPA") og indhente udtrykkeligt samtykke på tilvalgsbasis fra brugere, førend du deler Webs' brugerdata i henhold til VPPA. Du anerkender, at Webs ikke har nogen forpligtelser i henhold til VPPA.
 • Du accepterer at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige, eller som Webs anmoder om, for at sætte Webs i stand til at overholde vores ophavsretspolitik og gældende love og bestemmelser, hvad angår din applikation og brugerdata.
 • Vi kan analysere din applikation, dit indhold og dine data til ethvert formål, herunder kommercielle (såsom målretning af leveringen af annoncer og indeksering af indhold til søgninger).
 • For at sikre, at din applikation er sikker for brugere eller overholde disse vilkår, kan vi gennemgå, crawle, overvåge eller på anden måde gennemgå den, og du accepterer ikke at spærre for eller forstyrre en sådan crawling eller overvågning.
 • Webs eller andre udviklere kan lave applikationer, der tilbyder funktioner og tjenester, der svarer til, eller som på anden måde konkurrerer med, din applikation.
2. Data, der må lagres

Med forbehold for de øvrige vilkår i denne aftale, må du gemme følgende brugerdata i mere end 24 timer: (a) bruger-id og øvrige identifikatorer til Webs' elementer, der svarer til data indsamlet af din applikation (bortset fra relationer mellem disse id'er), eller (b) brugerdata, du indsamler direkte hos brugerne.

3. Annoncering, gebyrer

Medmindre andet er aftalt skriftligt, (a) må du ikke opkræve brugere noget gebyr for brug af applikationen eller for yderligere funktioner eller fordele i forbindelse med en gratis applikation, (b) må du ikke vise annoncer fra tredjepart eller websøgefelter på hjemmesider eller noget andet sted på Webs' tjenester, og (c) må du ikke tillade, at der foretages kommercielle transaktioner ved brug af din applikation. Du forstår, at vi ikke kan garantere, at din adgang til eller brug af platformen altid vil være gratis. Du er ansvarlig for at betale eventuelle skatter, du pålægges vedrørende din brug af platformen eller andre tjenester, herunder, men ikke begrænset til, omsætningsafgifter, brugsafgifter eller moms. I det omfang Webs er forpligtet til at inddrive sådanne skatter, vil den aktuelle skat blive tillagt eventuelle gebyrer, Webs måtte opkræve.

4. Forbudt indhold/aktivitet

Bestemmelserne i brugsvilkårenes afsnit 8 gælder for alt indhold og alle aktiviteter fra din side og i din applikation, herunder annoncer og brugergenereret indhold, som du er ansvarlig for. Du må ikke promovere eller levere indhold (herunder annoncering), der henviser til, formidler, indeholder eller bruger forbudt indhold eller forbudte aktiviteter. Derudover skal du tage dig af indberettet krænkende indhold inden for rimelig tid.

5. Godkendelse af applikation

Du anerkender, at Webs forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at screene, nægte at acceptere, opslå, vise eller sende din applikation via Webs eller en hjemmeside på vores platform, helt eller delvist, på et hvilket som helst tidspunkt, uanset årsag, med eller uden varsel og uden ansvar.

6. Brugerkommunikation

Din applikation må ikke spamme eller bruge aggressive virale marketingstrategier. F.eks. må du ikke sende en meddelelse fra én bruger til en anden, medmindre den afsendende bruger har foretaget en direkte handling over for en eller flere personer, som forventer, at meddelelsen sendes. På samme måde skal ethvert feed eller stream, der udsendes af din applikation, være tydeligt godkendt og forventet af brugeren. Du skal være diskret, når du offentliggør historier i feeds eller streams, for at forhindre en stor mængde af sådanne historier på en brugers vegne. Under ingen omstændigheder må det primære formål med historien i et stream eller et feed være at promovere eller reklamere for din applikation.

7. Håndhævelse

Vi kan iværksætte håndhævelsesforanstaltninger over for dig og en eller flere af dine applikationer, hvis vi efter eget valg vurderer, at du og din applikation overtræder disse vilkår for udviklere af applikationer, vores brugsvilkår eller vores retningslinjer. Håndhævelse kan omfatte afbrydelse af din applikation, begrænsning af din og din applikations adgang til platformsfunktionalitet, opsigelse af vores aftaler med dig og enhver anden handling, som vi efter vores mening finder passende, uden ansvar eller forudgående meddelelse til dig.

8. Ejerskab og licens til Webs' immaterielle rettigheder

Du accepterer, at i forholdet mellem dig og Webs ejer Webs alle immaterielle rettigheder i og til platformen, API'er og alle andre værktøjer, data, al anden dokumentation, Webs' mærker (som defineret nedenfor) eller kode, som vi giver dig til at få adgang til vores platform (under et kaldet "Webs' immaterielle rettigheder"). Med forbehold for vilkårene og betingelserne i disse vilkår for udviklere af applikationer tildeles du herved en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-sublicenserbar, ikke-overdragelig, frit genkaldelig licens til at få adgang til platformen og bruge Webs' immaterielle rettigheder, alene med henblik på at skabe kompatibilitet mellem platformen og din applikation. Webs forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i henhold til denne aftale. Du accepterer at overholde alle ophavsretlige meddelelser, informationer eller begrænsninger, der er indeholdt i nogen del af Webs' immaterielle rettigheder. Du må ikke ændre, slette eller skjule en ophavsretlig meddelelse, et varemærke, et patent eller andre meddelelser vedrørende Webs' immaterielle rettigheder, herunder meddelelser på materiale, du downloader, sender, viser, printer eller genskaber fra eller ved brug af Webs' immaterielle rettigheder. Alle rettigheder i denne aftale tildeles alene til dig og ikke underforstået eller på anden måde til et af dine moderselskaber, datterselskaber eller en af dine tilknyttede virksomheder. Bortset fra, hvad der udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne aftale, accepterer du ikke at, ligesom du ikke vil tillade en tredjepart (uanset hvorvidt dette er til din egen fordel eller ej) at, drive, udleje, lease, låne, sælge adgang til, kopiere, arkivere, opbevare, gengive, omarbejde, modificere, downloade, uploade, skabe afledte værker fra, vise, udføre, publicere, distribuere, videredistribuere eller udbrede nogen af Webs' immaterielle rettigheder.

9. Ejerskab og licens til din applikation

Du ejer dine applikationer (med forbehold for Webs' underliggende rettigheder i Webs' immaterielle rettigheder). Du tildeler herved Webs en ikke-eksklusiv, sublicenserbar, overdragelig, evig, uigenkaldelig, fuldt betalt og royaltifri verdensomspændende licens i henhold til alle rettigheder (herunder i henhold til ethvert patent, der er udstedt) til (i) at få adgang til, reproducere, distribuere, omformattere, skabe afledte værker af, offentligt at fremføre, vise offentligt og gemme og cachelagre din applikation på vores servere, herunder retten til at linke til, frame eller embedde din applikation og retten til at tillade tredjeparter eller Webs at vise annoncer og andet indhold sammen med og i forbindelse med din applikation, og (ii) i øvrigt få adgang til, bruge og analysere din applikation til vores interne forretningsmæssige formål. Foranstående licens begrænser ikke vores rettigheder i henhold til nogen tredjepartslicens eller open source-licens i henhold til hvilken, din applikation er givet i licens.

10. Ret til PR og varemærker

Med forbehold for og i overensstemmelse med denne aftales vilkår og betingelser tildeler Webs dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret (uden ret til sublicensering) til at vise Webs' logo, varemærker, servicemærker og lignende (under et kaldet "Webs' mærker" eller "mærker tilhørende Webs") i den form, hvori de leveres af Webs, alene med henblik på at vise, at din applikation blev udviklet til at kommunikere med vores platform. Du må under ingen omstændigheder antyde, at Webs godkender din applikation eller noget andet produkt eller nogen anden tjeneste. Webs bevarer til enhver tid retten til at modificere eller ændre Webs' mærker. Webs forbeholder sig alle rettigheder til Webs' mærker og ændringer deraf, og du accepterer alene at bruge den seneste udgave af sådanne ændrede mærker tilhørende Webs og ingen tidligere udgaver. I denne aftales løbetid må du bruge de mærker tilhørende Webs, som vi leverer til dig, i en pressemeddelelse eller anden offentlig erklæring vedrørende din applikation. Ved ophør af denne aftale skal du omgående ophøre med at bruge Webs' mærker.

Du accepterer, at Webs efter eget valg må bruge og henvise til dine varemærker, servicemærker, handelsnavne, billeder, særpræg, logoer, domænenavne og andre særskilte kendetegn eller særskilt identifikation, som du leverer til os i markedsføringsmateriale, regnskaber, hjemmesidemateriale, kundeoversigter og på medier, som kendes eller efterfølgende måtte blive kendt i forbindelse med markedsføring, annoncering og promovering af platformen, og alle produkter, varer, funktioner, muligheder og/eller tjenester, der forbindes med platformen og din brug deraf og adgang dertil.

11. Løbetid og ophør

Din licens til Webs' immaterielle rettigheder i henhold til disse vilkår for udviklere af applikationer består, indtil den bringes til ophør af dig eller Webs. Du kan bringe licensen og disse vilkår for udviklere af applikationer til ophør ved at ophøre med brugen af Webs' immaterielle rettigheder. Du anerkender og accepterer, at Webs til enhver tid og efter eget valg, uden ansvar, med eller uden anledning og med eller uden varsel, må: (a) bringe licensen til Webs' immaterielle rettigheder til ophør, (b) suspendere eller bringe din adgang til platformen til ophør, (c) bringe disse vilkår for udviklere af applikationer til ophør, eller (d) fjerne, blokere, slette eller spærre for adgangen til din applikation eller brugerdata eller nogen del deraf eller funktion deri. Vi forbeholder os derudover ret til, uden ansvar, med eller uden varsel og med eller uden anledning, at nedlægge platformen og/eller en del deraf eller en funktion deri, uanset årsag, efter vores eget valg. Derudover vil dine rettigheder til at bruge Webs' immaterielle rettigheder omgående ophøre, hvis du overtræder nogen af de vilkår og betingelser, der er anført heri. Webs forbeholder sig også ret til til enhver tid, efter eget valg, uden varsel eller ansvar over for dig, at afbryde en brugers adgang til din applikation.

Ved udløb eller ophør af den licens, der er tildelt heri, skal du omgående ophøre med brugen af alle Webs' immaterielle rettigheder og slette alle brugerdata, vi har leveret, som er i din besiddelse eller kontrol (herunder fra dine applikationer og dine servere).

12. Fortsat gyldighed af bestemmelser

I tillæg til eventuelle ubetalte betalingsforpligtelser, du måtte have pådraget dig inden ophør, skal følgende afsnit overleve ophør af denne aftale: afsnit 1, 2, 4, 5, 9-16.

13. Friholdelse for ansvar

Du friholder herved uigenkaldeligt og ubetinget Webs for ansvar og forpligter dig til ikke at sagsøge Webs, dennes tilknyttede virksomheder og hver af disse virksomheders direktionsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, agenter, aktionærer, medarbejdere og repræsentanter, for samtlige krav, omkostninger, tab, forpligtelser eller skade af enhver art (direkte, indirekte, konkret dokumenteret tab, følgeskader eller andet, og uanset de opstår i henhold til erstatningsretten uden for kontrakt (herunder uagtsomhed (aktiv, passiv eller tilskrevet)), i kontrakt, i henhold til garanti, objektivt ansvar, tillid eller nogen anden lære, og uanset hvorvidt Webs er blevet orienteret om muligheden for sådan erstatning), der udspringer af eller på nogen måde er forbundet med: (i) din applikation eller nogen immateriel ejendom, som du udvikler, der er baseret på, bruger eller relaterer sig til platformen eller Webs' immaterielle rettigheder, og (ii) som i øvrigt måtte opstå i forbindelse med din brug af, tillid til eller henvisning til brugerdata, platformen eller Webs' immaterielle rettigheder. Hvis du er bosiddende i Californien, giver du afkald på § 1542 i California Civil Code 1542, der siger: "En generel friholdelse for ansvar udstrækkes ikke til krav, som kreditoren ikke har kendskab til eller har mistanke om eksisterer i vedkommendes favør på det tidspunkt, hvor friholdelsen effektueres, hvilket, såfremt han havde haft kendskab dertil, i væsentlig grad må have berørt hans aftale med debitor".

14. Skadesløsholdelse

I tillæg til de bestemmelser vedrørende skadesløsholdelse, der er indeholdt i vores brugsvilkår, accepterer du herved at skadesløsholde Webs, dennes datterselskaber, tilknyttede virksomheder, markedsføringspartnere, alle tredjepartsannoncører, leverandører af teknologi, serviceleverandører eller andre partnere, og hver af deres direktionsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, agenter, aktionærer, medarbejdere og repræsentanter, for tredjemands krav, påkrav, tab, skade, omkostning eller ansvar (herunder advokatsalær i rimeligt omfang), der udspringer af eller i forbindelse med: (i) din misligholdelse eller påståede misligholdelse af disse vilkår for udviklere af applikationer, (ii) din brug af eller interaktion med platformen eller Webs' immaterielle rettigheder, (iii) din applikation, (iv) din overtrædelse af en lov, traktat, forordning eller andet officielt påbud, (v) din overtrædelse af tredjeparters ejendomsrettigheder eller øvrige rettigheder, eller din brug eller misbrug af brugerdata, herunder overtrædelse af vores persondatapolitik. Webs forbeholder sig ret til, for din regning, at påtage sig at forsvare og overtage kontrollen med enhver sag, i hvilken forbindelse du skal skadesløsholde Webs, og du accepterer at samarbejde vedrørende vores forsvar af disse krav. Du accepterer ikke at indgå forlig vedrørende nogen sag uden Webs' forudgående skriftlige samtykke. Vi vil gøre rimelige bestræbelser på at orientere dig om ethvert krav eller enhver retssag, når vi bliver bekendt dermed.

15. Fortrolighed

Alle lovregler, alt materiale, alle data eller andre oplysninger, der vedrører Webs (herunder, uden begrænsning, vores software, platform og Webs' immaterielle rettigheder), som du får kendskab til, enten mundtligt, skriftligt eller ved gennemgang af materielle objekter, herunder tekniske data, forskning, produktplaner eller knowhow eller andet, og som enten er betegnet som fortroligt eller som ikke er generelt kendt eller tilgængelig for offentligheden, udgør og indeholder Webs' fortrolige oplysninger ("fortrolige oplysninger"). Du må ikke fremlægge fortrolige oplysninger for nogen anden person end dine medarbejdere, der har brug for at få kendskab til sådanne oplysninger, eller konsulenter, som i henhold til en skriftlig aftale med dig har accepteret forpligtelser vedrørende fortrolighed, der som minimum yder en lige så høj beskyttelse af de fortrolige oplysninger som disse vilkår for udviklere af applikationer. Du må ikke bruge de fortrolige oplysninger til noget andet formål end håndhævelse af dine rettigheder i henhold til disse vilkår for udviklere af applikationer. Du skal tage rimelige skridt til at opretholde fortroligheden omkring og undgå uberettiget brug og fremlæggelse af de fortrolige oplysninger. Du skal omgående give besked til Webs, såfremt du bliver bekendt med nogen uberettiget brug eller mistanke om uberettiget brug eller fremlæggelse af de fortrolige oplysninger. Alle fortrolige oplysninger forbliver Webs' ejendom, og der tildeles ikke nogen licens eller anden ret til nogen fortrolige oplysninger herved. På vores skriftlige anmodning vil du destruere eller returnere alle fortrolige oplysninger i din besiddelse til Webs. Ud over bestemmelserne i dette afsnit vil du og Webs fortsat være omfattet af en eventuel hemmeligholdelsesaftale, som du og Webs særskilt måtte have indgået. Denne bestemmelse overlever et eventuelt ophør af disse vilkår for udviklere af applikationer.

16. Generelt

Vi kan til enhver tid, i det omfang vi finder det nødvendigt, ændre disse vilkår for udviklere af applikationer uden forudgående varsel. Din fortsatte brug af platformen udgør en accept af disse ændringer. Webs' manglende brug eller håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i denne aftale udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis en domstol i en kompetent myndighed vurderer, at en bestemmelse i denne aftale er ugyldig, er parterne ikke desto mindre enige om, at retten skal forsøge at give virkning til parternes hensigt, som er afspejlet i bestemmelsen, og denne aftales øvrige bestemmelser skal forblive fuldt gyldige. Parterne er uafhængige kontraktsparter i deres indbyrdes forhold. Denne aftale udgør ikke og skal ikke fortolkes som om den udgør et partnerskab eller et joint venture mellem aftalens parter eller et arbejdstager-arbejdsgiver-forhold, og du accepterer, at Webs ikke har nogen særlig relation til eller betroet forpligtelse i forhold til dig. Du må ikke uddelegere dine forpligtelser i henhold til denne aftale eller overdrage denne aftale, hverken helt eller delvist. Webs må efter eget valg overdrage denne aftale helt eller delvist uden dit samtykke og uden varsel. Bortset fra gensidigt underskrevne ændringer heraf udgør denne aftale og vores brugsvilkår hele aftalen mellem dig og Webs og regulerer din brug af tjenesterne og platformen og erstatter alle tidligere aftaler (skriftlige eller mundtlige) mellem dig og Webs vedrørende denne aftales genstand. Intet i denne aftale skal forhindre os i at overholde loven og gældende bestemmelser.

17. Kontakt til Webs

Du kan kontakte Webs vedrørende din applikation ved at sende en e-mail til bizdev på webs.com, ved at bruge formularen på vores udviklerside eller ved at tilmelde dig Webs' Google-gruppe på https://groups.google.com/group/webs-platform.

Anti-spam-politik

Senest opdateret: 31. juli 2013

Hvad er webspam?

Webspam består af hjemmesider, der oprettes for at manipulere med søgemaskinealgoritmer med henblik på unaturligt at rangere en eller flere hjemmesider i forhold til konkrete nøgleord eller søgeord, ofte med et økonomisk formål.

Webs tager spam og webspam alvorligt og tolererer ikke nogen form for spam eller webspam. Følgende adfærd er IKKE TILLADT og udgør en overtrædelse af Webs' brugsvilkår:

 • Indholdsspam: Webs tillader ikke indtagelse af brugersider eller hjemmesider med populære og monetizable søgeord.
 • Linkspam: Webs tillader ikke oprettelse af links til en side, alene eller hovedsageligt med henblik på at øge sidens linkbaserede score.
 • Automatisk genereret/programgenereret indhold: Webs tillader ikke indhold, der er blevet genereret automatisk vha. et program. Automatisk genereret indhold består af afsnit med tilfældig tekst, der ikke giver nogen mening for læseren, men som kan indeholde nøgleord.
 • Keyword stuffing: Webs tillader ikke promovering af sider, der bruger keyword stuffing, en teknik, hvor hjemmesider fyldes med nøgleord for at forbedre sidens placering.
 • Cloaking: Webs tillader ikke promovering af sider, der bruger cloaking, en teknik, hvor der vises forskelligt indhold til søgemaskinerne og brugerne.
 • Sneaky JavaScript-redirects: Webs tillader ikke promovering af sider, der bruger sneaky JavaScript-redirects. Sneaky redirects er designet til at narre søgemaskiner eller til at vise forskelligt indhold til brugerne og søgemaskinerne. Det er en overtrædelse af Webs' brugsvilkår at bruge JavaScript, et meta-refresh eller andre teknologier til at omdirigere en bruger til en anden side med henblik på at vise brugeren en anden side end den side, søgemaskinens crawler ser.
 • Doorway-sider: Webs tillader ikke promovering af hjemmesider, der alene oprettes for at rangere højt i søgemaskineresultater for bestemte udtryk, med henblik på at sende brugerne til en anden side. I mange tilfælde skrives doorway-sider for at rangere et særligt udtryk og derefter kanalisere brugere til én enkelt destination.
 • Varemærkeindhold: Webs tillader ikke brugen af andres varemærker i din hjemmesides navn, domæne, subdomæne eller i headers med link.
 • Skjult tekst eller skjulte links: Webs tillader ikke skjult tekst eller skjulte links i dit indhold med henblik på at manipulere med søgemaskinerangeringer. Dette anses for vildledende og er en overtrædelse af Webs' brugsvilkår.
 • Linksystemer: Webs tillader ikke links, der har til hensigt at manipulere med en sides rangering på en søgeresultatside. Brugersider, der anvender denne strategi, anses for en del af et linksystem og suspenderes. Dette omfatter adfærd, der manipulerer links til din side, eller udgående links fra din side. Manipulering af disse links kan have betydning for kvaliteten af søgeresultater, og udgør således en overtrædelse af Webs' brugsvilkår.

Når du ansøger om at åbne en konto hos Webs, accepterer du ikke at bruge kontoen til at sende spam, sprede virus eller på anden måde at misbruge tjenesten. Alle brugere af Webs' produkter, apps og tjenester er underlagt disse aftaler, der er en del af Webs' brugsvilkår.

Hvis Webs identificerer en bruger, som overtræder denne aftale, forbeholder vi os ret til omgående at suspendere brugeren. Hvis det samme problem varer ved, forbeholder vi os retten til at suspendere hele kontoen og nægte vedkommende adgang til alle Webs' produkter, apps og tjenester. I sådanne tilfælde sender vi en meddelelse til hjemmesidens administrator gennem den registrerede alternative e-mailadresse.

Hvis du identificerer en Webs-bruger, som overtræder disse aftaler, kan du indberette misbrugen til Webs under afsnittet "Indberet misbrug".